「เกี่ยวเก็บ」のタイ語-英語辞書

TH

「เกี่ยวเก็บ」英語 翻訳

TH เกี่ยวเก็บ [kio kep] {動詞}

1. 農業

เกี่ยวเก็บ (同様に: เกี่ยว, เก็บเกี่ยว)