「ลื่นไถลเข้าไป」のタイ語-英語辞書

TH

「ลื่นไถลเข้าไป」英語 翻訳

TH

ลื่นไถลเข้าไป {他動詞}

ลื่นไถลเข้าไป
ลื่นไถลเข้าไป
to slip into