「ร่มโพธิ์ร่มไทร」のタイ語-英語辞書

TH

「ร่มโพธิ์ร่มไทร」英語 翻訳

TH ร่มโพธิ์ร่มไทร [romphoromsai] {名詞}

1. 尊敬語

ร่มโพธิ์ร่มไทร (同様に: จักระ, ศักย์, เกี้ยวนวม, ร่มเกศ)
volume_up
potential {名詞}
ร่มโพธิ์ร่มไทร (同様に: เกี้ยวนวม, ร่มเกศ, บริบาล, นาถ)
volume_up
protector {名詞}

2. 向上する

volume_up
shelter {名詞}