「ผู้เป็นหุ้นส่วน」のタイ語-英語辞書

TH

「ผู้เป็นหุ้นส่วน」英語 翻訳

TH ผู้เป็นหุ้นส่วน [phupenhunsuan] {名詞}

1. 通常

2. ビジネス

ผู้เป็นหุ้นส่วน (同様に: อื่นๆ, ผู้ร่วมหุ้น)
ผู้เป็นหุ้นส่วน (同様に: หุ้นส่วน)
volume_up
partner {名詞}