「กกนอน」のタイ語-英語辞書

TH

「กกนอน」英語 翻訳

กกนอน [koknon] {動}

TH กกนอน [koknon] {動詞}