「vilken som helst」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「vilken som helst」英語 翻訳

EN
EN
SV

vilken som helst {所有名詞}

volume_up
vilken som helst (同様に: några, någon, varje, varenda)
Naturligtvis kan var och en av ledamöterna använda vilken som helst av de tre knapparna.
Obviously, all Members of the Parliament can use any of the three buttons they wish.
Energi är inte en handelsvara vilken som helst.
Energy is not a commodity like any other.
DNA-tester är inte en tjänst vilken som helst.
DNA tests are not services like any other.
vilken som helst (同様に: båda, något, någon, vardera)
För var och en av dessa sökvägar hade kunden kunnat klicka på vilken som helst av annonserna, eller på båda.
For each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
Det innebär att vilken som helst av lagstiftarna nu kan lägga fram ändringsförslag som utökar förordningens tillämpningsområde till att gälla övriga organ och institutioner.
It means that either of the legislators can now introduce an amendment extending the scope of the Regulation to the other bodies and institutions.
Så om du bor i det bästa klimatet, i San Diego i USA, eller i det kassaste klimatet, i Buffalo, New York, kommer du att vara precis lika lycklig på vilken som helst av platserna.
That if you live in the best climate, in San Diego in the United States, or in the shittiest climate, in Buffalo, New York, you are going to be just as happy in either place.

"vilken som helst"に類似した翻訳-英語

vilken 所有名詞
som 副詞
English
som 所有名詞
som 接続詞
English
som 前置詞
English
helst 副詞
söm 名詞
English

英語での"vilken som helst"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishI globaliseringens tidevarv är inte leksaker bara en vara, vilken som helst.
At a time of globalisation, toys are not just another type of goods.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
Mr President, this is not a simple ethical issue.
SwedishDet handlar ju inte bara om en etisk fråga, vilken som helst.
It is about the taking of human lives for research purposes.
SwedishSå jag kan tala för vilken som helst av dessa instanser.
SwedishMed införandet av eurosedlar den 1 januari 2002 kommer Duisenberg säkerligen att stå inför en utmaning som kan mäta sig med vilken som helst.
Mr Duisenberg will surely face a challenge second to none with the introduction of euro banknotes on 1 January 2002.
SwedishDet rör sig här faktiskt inte om en sidofråga vilken som helst utan om en central fråga som har samband med effektiviteten för de olika strategierna på skatte-, försäkrings- och arbetsområdet.
It is true that this is not just some sub-issue; it is a central issue which impacts on the efficiency of individual policies in the taxation, insurance and employment sectors.