「utomhus」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「utomhus」英語 翻訳

volume_up
utomhus {単のみ}
EN
SV

utomhus {単数のみ}

volume_up
utomhus (同様に: det fria)
Jordbruket påverkas särskilt av klimatförändringar, eftersom dess produkter tillverkas utomhus.
Agriculture is particularly affected by climate change, as its products are produced in the open air.
Vissa av dessa föreskrifter är fullkomligt absurda och tillåter i vissa fall inte ens rökning utomhus.
Some of these regulations are completely absurd and, in some cases, do not even permit smoking in the open air.
Toxic residues are stored in the open air.

英語での"utomhus"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSolljus utgör en risk för de många personer som arbetar utomhus varje dag.
Protection of workers’ health and safety is at the heart of a social Europe.
SwedishDet vi behöver är uppfödning utomhus och höns som springer i gräset och gruset.
Basically, priority must be given to everything which is contrary to the concept of meat factories.
SwedishSade du att 66 procent av produktionen nu kommer från frigående höns utomhus?
Did you say that 66% of production is now free-range?
SwedishBestämmelser om frigående utomhus saknas helt och hållet.
On free-range farming, there are no provisions at all.
SwedishOm en jordbrukare har sitt lilla jordbruksföretag mitt i en by, är det inte alltid så lätt att ställa lämpliga inhägnader utomhus till förfogande.
And if a farmer has his small farm in the middle of a village it is not always easy to provide the appropriate litter areas.
SwedishLiten vikt läggs på studier av luftkvaliteten inne i byggnader, även om det säkerligen har åtminstone samma inverkan på vår hälsa som luft utomhus.
Little importance is attached to the studies on air quality inside buildings, although it certainly has at least the same impact on our health as exterior air.
SwedishFöljaktligen måste arbetstagare inom sektorer som jordbruk, byggnadsindustri, turism, brottsbekämpning – alltså alla som arbetar utomhus – skyddas.
Of course, Member States may take account of the nature of the activities undertaken and levels of exposure to the sun, and may lay down specific criteria for such a risk assessment to observe.
Swedish. – Tack vare Florenzbetänkandet blir det möjligt att vid första bästa tillfälle anta kommissionens förslag om buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I voted for the report by Mr Florenz, whom I congratulate, because his report aims at reducing environmentally harmful noise emissions.
SwedishPrecis som föräldrar varnar sina barn för att inte tala med främlingar utomhus måste föräldrar informeras och uppmärksammas på att samma problem och råd behövs för Internet.
Just as parents warn their children not to talk to strangers in the village square, so they should be educated and made aware that similar concern and advice are needed when it comes to the internet.
SwedishFörordningen kommer därmed att bidra till att minska energiberoendet i Europa, minska koldioxidutsläppen, förbättra luftkvaliteten inomhus och utomhus och öka välbefinnandet i städerna.
This legislation will therefore contribute to reducing energy dependency in Europe, decreasing CO2 emissions, improving internal and external air quality, and increasing well-being in cities.