「tillägga」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「tillägga」英語 翻訳

SV tillägga
volume_up
[tillade|har tillagt] {動詞}

tillägga (同様に: addera, summera, tillfoga, lägga till)
Jag skulle naturligtvis vilja tillägga att det är någonting mycket allvarligt.
Of course, I would like to add that that is something which is of serious concern.
Men man måste tillägga "... för de nya tingens ordning, för tiden efter EMU ".
Except that we should add "... for the new order of things, in the post-EMU era ".
Men jag vill tillägga att inom detta område kan vi inte nöja oss med experiment.
But I must add that, in this field, we cannot be satisfied with experiments.
tillägga (同様に: bifoga)

"tillägga"の類義語(スウェーデン語):

tillägga
tillägg

英語での"tillägga"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishI princip finns det inte så mycket mer att tillägga. Passet försvarar sig självt.
On the principle, there is no more to say; the passport is its own defence.
SwedishJag vill tillägga att av arbetskraften är en av elva anställd i jordbrukssektorn.
Farming is one of the oldest, most basic and most essential activities.
SwedishHär måste man tillägga att denna utvidgning kommer att kräva något av alla.
In that connection we must say that this enlargement will demand something of everyone.
SwedishNu finns det snart inget att tillägga som rör små och medelstora företag.
Madam President, everything has been said about small and medium-sized firms by now.
SwedishHur som helst har herr Yiannitsis ordet om han anser att han har något att tillägga.
In any case, Mr Yiannitsis has the floor if he feels he should respond.
SwedishJag skulle även vilja tillägga att jag i grund och botten inte förstår.
I would also like to say something else, which is that basically I do not understand.
SwedishVi anser att det inte finns något mer att tillägga till slutsatserna.
We do not believe that there is anything more to be added to its conclusions.
SwedishJag vill bara tillägga några ord med avseende på förlikningsförfarandet.
I should also just like to say a few words about the conciliation process.
SwedishEuropeiska unionen är förenat i mångfald och, kan jag tillägga, stolt över att vara det.
The European Union is united in diversity and, I should say, proud of it.
SwedishDet är värt att tillägga att Nicefördraget föreskriver ökat samarbete.
It is worth my adding that the Treaty of Nice makes provision for enhanced cooperation.
SwedishJag vill tillägga att Tunisien är det första land, medlem i arabförbundet, som avskaffar bigami.
Plus, Tunisia is the first country in the Arab League to have abolished bigamy.
SwedishNu återstår två viktiga frågor som jag anser det vara nödvändigt att tillägga igen.
Two important points remain which I think need to be raised again.
SwedishTillåt mig tillägga att också arbetstagarnas säkerhet i synnerhet, och medborgarnas i allmänhet.
The rapporteur has said that these measures will guarantee the safety of products.
SwedishJag tycker därför att det inte finns så mycket mer att tillägga till det han redan sagt.
I do not therefore think that there is anything further to be added to what he had to say.
SwedishJag bör tillägga att när det gäller absoluta belopp ligger Spanien först.
In general, I feel that the priorities laid down in the Commission’ s document are sensible.
SwedishJag har inget ytterligare att tillägga, utan hoppas bara att detta kan bli upptaget.
That is all I have to say, and I just hope this will be accepted.
SwedishJag vill nu bara tillägga att det är därför vår roll i Serbien och Kosovo är betydelsefull.
It is why the vote that we won at the UN, the voice that we now have, can play its part.
SwedishMin grupp ansåg verkligen inte att det var skäl att tillägga detta.
My group certainly was not of the opinion that this should be added here.
SwedishJag vill tillägga att detta fördrag innebär början på slutet för en utvidgad medborgarunion.
It was good news for my country and surely for the whole of the Union.
SwedishHerr ordförande, låt mig tillägga att vi i detta betänkande följer kommissionens meddelande.
I should also like to point out that this report is in line with the Commission's thinking.