「textur」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「textur」英語 翻訳

volume_up
textur {共性名詞}

SV textur
volume_up
{共性名詞}

textur (同様に: sammanhang, sammanvävning)
textur (同様に: uppbyggnad, struktur, konstruktion, tyg)
volume_up
fabric {名詞}
textur (同様に: struktur, vävnad, konsistens, beskaffenhet)
volume_up
texture {名詞}
Här bestämmer Du om bara textur ska tilldelas eller textur med andra effekter.
Define whether the texture is to be applied alone or with other effects.
Sedan följer några klot som ändrar det markerade objektets textur.
Following are a few spheres which change the texture of the selected object.
Detta alternativ ger en textur som anpassas optimalt till objektet.
Select this option to adjust the texture optimally to the object.

"textur"の類義語(スウェーデン語):

textur
Swedish

英語での"textur"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishBitmapsbilder läggs då som textur på ett rektangulärt objekt av motsvarande storlek och omvandlas därefter.
Bitmaps are placed on a correspondingly large rectangular object and then converted.
SwedishDe anser att bullerstörningarna skall bekämpas med hjälp av "asfaltbetong med mycket öppen textur", en vägbeläggning som dock kan bli oväntat hal när det fryser till.
In their opinion, noise pollution should be countered by using 'very open asphalt concrete' , a road surface which, however, can turn unexpectedly slippery overnight when frosty.
SwedishDe anser att bullerstörningarna skall bekämpas med hjälp av " asfaltbetong med mycket öppen textur ", en vägbeläggning som dock kan bli oväntat hal när det fryser till.
In their opinion, noise pollution should be countered by using 'very open asphalt concrete ', a road surface which, however, can turn unexpectedly slippery overnight when frosty.