SV svek
volume_up
{中性名詞}

svek (同様に: förräderi, avslöjande, falskhet)
volume_up
betrayal {名詞}
Dessutom skulle det vara ett svek mot den filosofi som unionens grundare stod för.
Furthermore, it would be a betrayal of the philosophy of the founding members of this Union.
Det vore också ett svek mot medborgarna som skall hantera de nya, obekanta sedlarna.
It would also be a betrayal of the people who will be handling the new, unfamiliar notes.
Det uppfattar allmänheten som ett svek mot deras rättigheter.
That is what the public perceive as a betrayal of their rights.
svek (同様に: bedrägeri, svindel, list, falskhet)
volume_up
deceit {名詞}
Det är en djupare rädsla för förräderi och svek från västs sida.
It is a deeper fear of betrayal and deceit from the West.
Det är inget kvar i honom utom lögner och svek.
There's naught left in ' im but lies and deceit.
Så de tog till lögner och svek, och iscensatte den mest spektakulära byråkratiska statskupp som världen någonsin sett.
So they resorted to lies and deceit, they staged the most spectacular bureaucratic coup d'état that the world had ever seen.
svek (同様に: bedräglighet, svekfullhet)
svek (同様に: list, falskhet)
volume_up
guile {名詞}
svek (同様に: bedrägeri, svindleri)
volume_up
imposture {名詞}
Vi har sett årtiondenas nederlag med den senaste regeringens svek gentemot Spanien vad fisket beträffar.
We have had a debacle of decades with the last government's sell-out to Spain on fishing.
Men på senare tid har vi sett detta nya labourparti begå ännu ett, i och med sveket med avseende på Fragabetänkandet.
But recently we had another one by this New Labour, with the sell-out on the Fraga report.
Enligt vår åsikt är direktivet ett svek och det åstadkommer inte det ni hävdade alldeles nyss.
I would very much like to remind you of the European Services Directive: in our view, it is a sell-out and it does not achieve what you claimed a short while ago.

"svek"の類義語(スウェーデン語):

svek
svika

英語での"svek"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishRapporten anklagar inte någon speciell kommissionär för svek eller annat brott.
The report did not find individual Commissioners guilty of fraud or misconduct.
SwedishDen lovade oss att den skulle minska sina koldioxidutsläpp och svek sedan sitt löfte.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
SwedishHans grupp, i synnerhet vice ordförande Corien Wortman-Kool, svek honom (igen).
His group, in particular Vice-President Wortman-Kool, let him down (again).
SwedishDetta är följden av avsiktligt och systematiskt svek i Lloyd’s-affären.
This is the result of deliberate and systematic deception in the Lloyd’s affair.
SwedishI adligare tider...... när en riddare svek sin kung...... föll han på sitt eget svärd.
In more noble times...... when a knight failed his king...... he fell on his sword.
SwedishJag tror inte att medborgarna skulle förstå om vi svek dem i den här frågan.
I do not think that citizens would understand if we let them down on this.
SwedishMinisterrådet svek honom, vilket berodde på att det saknades politisk vilja.
The Council of Ministers betrayed him because of a lack of political will.
SwedishDet sistnämnda skulle ha varit ett svek mot arbetstagarnas rätt till medbestämmande.
The latter would have led to the circumvention of employee participation.
SwedishDenna kompromiss, denna propaganda, detta svek är både en lögn och en skandal.
Every encroachment on workers’ rights reduces their purchasing power and thereby throttles growth.
Swedish. - (FR) Att utsträcka perioden för mammaledigheten till 20 veckor med full lön är ett svek.
Extending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
SwedishDetta är följden av avsiktligt och systematiskt svek i Lloyd ’ s-affären.
As this question relates to the internal market, there are no grounds to refuse to make such a reply.
SwedishDet är ett klart svek av Europaparlamentet och Hermesbanken.
The European Parliament and the Hermes Bank have clearly been deceived.
SwedishDen räddade bankerna och ingrep då den privata sektorn svek.
It bailed out the banks and stepped up when the private sector failed.
SwedishVi var inte rädda för att säga nej till Fatah, som svek oss.
We were not afraid of saying no to Fatah because it let us down.
SwedishDet rör sig ofta om svagheter, oegentligheter, vilseledning -ibland till och med om svek och bedrägeri.
This often concerns weaknesses, irregularities, trickery - sometimes even fraud and deception.
SwedishAgerandet är också ett svek mot det löfte som ja-sidan ställde ut inför den svenska folkomröstningen.
Its action is also a breach of the pledge which the yes side issued before the Swedish referendum.
SwedishOch det var våra soldater som uppförde sig svekfullt och som också blev utsatta för svek.
And it was our troops who failed, and were failed.
SwedishDet måste bli en rättssak, därför att sanningen skall fram, så att folket kan få ett skydd mot nya svek.
Prosecutions must be brought because the truth must come out if people are not to be deceived again.
SwedishBristen är ett svek mot dem i Pakistan som riskerar sina liv för att försvara de mänskliga rättigheterna och demokratin.
It betrays those in Pakistan who risk their lives to defend human rights and democracy.
SwedishMitt mod svek mig nästan vid tanken på att möta Ajax.
My courage almost failed me at the thought of meeting Ajax.