「skrämd」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「skrämd」英語 翻訳

SV skrämd
volume_up
{形容詞}

skrämd (同様に: rädd, överraskad, bestört, förfärad)
skrämd (同様に: förskräckt, omskakad)
Man har rätt att ha idéer och inte bli skrämd varje gång det kommer en ny idé.
One has the right to have ideas and not to be frightened every time there is a new idea.
Ändå blir konsumenterna oerhört oroade och skrämda av de tidigare skandalerna.
Nevertheless, past scandals have unsettled and frightened consumers enormously.
Anser ni att de välkomnar möjligheten eller är de kanske skrämda av den?
Do you find that they welcome the prospect or are they perhaps frightened of it?

"skrämd"の類義語(スウェーデン語):

skrämd

英語での"skrämd"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet gjorde mig ganska skrämd att amerikanerna visade både arrogans och okunnighet.
I was quite alarmed at the arrogance and ignorance shown by the Americans.
SwedishParlamentet har därför alltid varit något skrämd av kommittéförfarandet.
Parliament has always therefore been somewhat fearful of the ideology of comitology.
SwedishJag beklagar att Alyssandrakis har blivit skrämd av min hänvisning till militära tillämpningar.
I regret that Mr Alyssandrakis has taken fright at my reference to military applications.
SwedishInte bli skrämd. ~~~ Gör bara ditt jobb. ~~~ Fortsätt att göra din del. ~~~ Om det är att dansa, så dansa.
And when this happened, back then, people knew it for what it was, you know, they called it by its name.
SwedishJag blev skrämd när jag såg bandet.
Swedish. ~~~ Men hon hade blivit skrämd, och väldigt förbryllad eftersom hon börjat se saker.
It was evident straight away that she was perfectly sane and lucid and of good intelligence, but she'd been very startled and very bewildered, because she'd been seeing things.
SwedishOm ni nu, när avslöjandena har börjat och fler kommer, känner er skrämd av detta faktum, försöker hitta medbrottslingar i detta parlament måste jag säga att det är bevis på feghet och dålig smak.
If now that disclosures have begun and more will follow, you feel alarmed by this fact, to seek accomplices in this Parliament that is, I am sorry to say, evidence of cowardice and bad taste.