「så där」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「så där」英語 翻訳

SV så där
volume_up
{動詞}

så där (同様に: seså)
Jag har investeringar i dem, där har jag friskrivit mig.
I have a stake in these, so I'll have a disclaimer there.
där kastade jag bort lite tid.
So, I wasted some time there.
där kan vi skära ned på kostnaderna.
So we can cut expense there.

"så där"の類義語(スウェーデン語):

så där
Swedish

"så där"に類似した翻訳-英語

形容詞
English
副詞
動詞
English
där 副詞
English
sa 動詞
English
säja 動詞
English

英語での"så där"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Swedish det finns fall där man har gjort misstag i design som innefattar synvillor.
So there are cases where you have mistakes in design that incorporate illusions.
SwedishEn liten ändring här och där kan jag skicka det till OTTOs postorderkompani
A little changes here and there and I'll send it to the OTTO mail-order company.
Swedish vi sitter där, och jag hör [handklappning] långt borta, så jag kollar ditåt.
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Swedish(EN) Grundvatten är en värdefull naturtillgång som måste skyddas där är möjligt.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
SwedishÄndringsförslaget där en kallad utfasning av kärnkraft efterlystes röstades ned.
The amendment which called for the phasing out of nuclear power was voted down.
SwedishDet finns få ämnen där många talare varit inblandade i debatten som denna.
There are very few subjects where so many speakers are involved in the debate.
SwedishMen det var viktigt att han där talade med oss om den planerade reformen.
However, it was very important that he spoke to us there about the planned reform.
SwedishKlicka på Nästa startas Kontoinställningar där du kan ersätta det valda kontot.
Click Next to start Account setup so you can overwrite the selected Account.
SwedishMcCartin säger " ja ", och det gör också Pasty, ni har engagemanget där.
Mr McCartin says 'yes ' and so does Mr Pasty, so you have the commitment there.
SwedishDen sydliga delen, nära Mellanöstern, förtjänar där prioriterad uppmärksamhet.
And priority should be given here to the southern flank bordering on the Middle East.
SwedishVi måste inte bara införa lättnader, utan även restriktioner, där behövs.
It is important not only to facilitate, but also to restrict where necessary.
SwedishDetta är inte krig, det är att bringa fred och befästa freden där behövs?.
This is not war; it is about bringing peace and building on it where there is need'.
SwedishMcCartin säger " ja" , och det gör också Pasty, ni har engagemanget där.
Mr McCartin says 'yes' and so does Mr Pasty, so you have the commitment there.
SwedishDetta bör göras, säger man, där krävs, i samarbete med medlemsstaterna.
This should be done, where necessary, in cooperation with the Member States '.
SwedishDetta är inte krig, det är att bringa fred och befästa freden där behövs?.
This is not war; it is about bringing peace and building on it where there is need '.
SwedishDetta bör göras, säger man, där krävs, i samarbete med medlemsstaterna.
This should be done, where necessary, in cooperation with the Member States'.
SwedishDetta saknas i det nya systemet, eller är det bara där i embryoform.
That is lacking in this new system, or at least is only there in embryonic form.
Swedish(Musik) Och bara där visar isberget upp en annan sida av sin personlighet.
(Music) And just like that, the iceberg shows you a different side of its personality.
SwedishJag stannar där att jag kan lyssna på era åsikter och svara på frågor.
Let me stop at this point, so I can listen to your views and answer any questions.
SwedishVarför är flottan i fall där - för att roa barn och äldre på Krimhalvön?
Why is the fleet there, then - to entertain kids and the elderly in Crimea?