「rycka till」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「rycka till」英語 翻訳

SV rycka till
volume_up
{動詞}

rycka till (同様に: vrida, rycka, kasta, slänga)
rycka till (同様に: sticka, hoppa, smita, överfalla)
rycka till (同様に: avresa, starta, köra igång, börja)
rycka till
rycka till (同様に: rida in, dressera, utsuga, räkna)

"rycka till"に類似した翻訳-英語

rycka 動詞
till 形容詞
English
till 副詞
English
till 前置詞
till 所有名詞
English
...till 所有名詞
English

英語での"rycka till"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet är därför också bra att EU kan rycka ut med stöd till att klara av stora flyktingströmmar.
It is, therefore, also a good thing that the EU should be able to come up with aid in support of large influxes of refugees.
Swedishutan att rycka till.
I am a research scientist in my country and I cannot hear the expression 'knowledge-based society' without flinching.
Swedishutan att rycka till.
I am a research scientist in my country and I cannot hear the expression 'knowledge-based society ' without flinching.
SwedishVarför betalas då pengar ut till att rycka upp olivträd och vinrankor?
This means that Europe is paying to have more desert!
SwedishJag var på väg att rycka ut till deras försvar och motbevisa denna anklagelse då en av dem bad mig säga: ja, det stämmer!
I was on the point of jumping to their defence and refuting this allegation, before one of them asked me to say that yes, that was entirely true!
SwedishFaktum är att ländernas försök att rycka till sig makten över eurons spelregler inte på något sätt bidrar till att ge EU en sund ekonomisk och monetär styrning.
The fact is, the attempts by countries to take back control of the euro's ground rules do not contribute whatsoever to the emergence of proper European economic and monetary governance.