「rika människor」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「rika människor」英語 翻訳

SV rika människor
volume_up
{複数形}

rika människor
Det kommer att krylla av rika människor.
That place is gonna be crawling with rich people.
Det skulle ge rika människor som reser till fattiga länder för hälsokontroller tillgång till lågkostnadstjänster.
It would provide low-cost services to rich people travelling to poor countries for health check-ups.
Enligt "The Economist" av den 16 juni finns det idag fler rika människor i världen än någonsin förut.
According to statistics in 'The Economist' of 16 June, the world has more rich people than ever before.

"rika människor"に類似した翻訳-英語

rik 形容詞
människor 名詞
English

英語での"rika människor"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDen diskriminerar mindre rika människor i rika länder och alla andra än de mycket förmögna i mindre rika länder.
It discriminates against less wealthy people in wealthy countries, and against all but the super-rich in less wealthy countries.
SwedishDet är sant att vi har skatteparadis runtom i världen där rika människor och företag kan placera pengar och låta dem vara kvar där.
It is true that we have tax havens around the world where wealthy people and companies can put and leave money.
SwedishDet är en bra början, men mer bör göras för att få med människor från olika samhällsskikt - rika och fattiga, människor från storstäder och små byar.
That is a good start, but more should be done to include people from different layers of society - rich and poor, those from large cities and small villages.

他の言葉