「rigiditet」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「rigiditet」英語 翻訳

volume_up
rigiditet {共性名詞}

SV rigiditet
volume_up
{共性名詞}

rigiditet (同様に: stelhet, stränghet, stelbenthet, styvhet)
volume_up
rigidity {名詞}
Det finns alltid risk för att rigiditet och byråkrati tar överhanden.
I believe that rigidity and bureaucracy are always lying in wait.
Flexibilitet, inte rigiditet är vad som krävs.
Flexibility, not rigidity, is required.
Not a word on the rigidity of the labour market.

英語での"rigiditet"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishI år lyckades dock ett projekt övervinna denna rigiditet: Galileoprojektet.
This year, however, one project managed to overcome such rigidness: Galileo.
SwedishVi behöver naturligtvis försiktighet, men försiktighet är en sak och rigiditet är något annat.
Of course we need prudence, but prudence is one thing and inflexibility is another.
SwedishSå länge som vi blandar ihop försiktighet med rigiditet kommer vi varken att få försiktighet, tillväxt eller konkurrenskraft.
Of course we need prudence, but prudence is one thing and inflexibility is another.
SwedishNär det gäller diagnosen och lösningarna är orden rigiditet och strukturreformer som besvärjelser.
In considering causes and solutions, the notion of inflexibility and structural reform are often bandied about.
SwedishVi behöver naturligtvis försiktighet, men försiktighet är en sak och rigiditet är något annat.
This is a policy mix that combines prudence and growth but, if we are to achieve it, the Central Bank also has to cooperate.
SwedishSå länge som vi blandar ihop försiktighet med rigiditet kommer vi varken att få försiktighet, tillväxt eller konkurrenskraft.
As long as we confuse prudence with inflexibility, we shall have neither prudence, nor growth nor competitiveness.
SwedishDet går inte längre att vi har ekonomiska riktlinjer som förkunnar budgetär rigiditet och att sysselsättningsriktlinjerna å andra sidan underordnas dessa.
We cannot go on having economic guidelines which preach budgetary discipline and at the same time guidelines on employment which are subordinate to them.

他の言葉