「rak」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「rak」英語 翻訳

SV rak
volume_up
{形容詞}

rak (同様に: tydlig, uppriktig, klar, direkt)
En slagkraftig politik för hållbar utveckling kräver en rak och tydlig samhällskritik.
An effective policy on sustainable development requires direct and clear social criticism.
I'm sorry for being direct.
You are direct, aren't you.
rak (同様に: ärlig, renhårig)
volume_up
straight {形} (honest, non-twisted)
Med denna ikon ritar Du en rak linje med som börjar och slutar med pilspetsar.
With this icon you can draw a straight line with two arrow ends.
Med denna ikon ritar Du en rak linje med en vinkel på 45 grader.
With this icon you can draw a straight line at an angle of 45 degrees.
Med denna ikon ritar Du en rak linje som börjar med en pilspets.
With this icon you can draw a straight line that starts with an arrow.
rak (同様に: rät, straight, hetero, käpprätt)
Med denna ikon ritar Du en rak linje med som börjar och slutar med pilspetsar.
With this icon you can draw a straight line with two arrow ends.
Med denna ikon ritar Du en rak linje med en vinkel på 45 grader.
With this icon you can draw a straight line at an angle of 45 degrees.
Med denna ikon ritar Du en rak linje som börjar med en pilspets.
With this icon you can draw a straight line that starts with an arrow.
rak (同様に: fast, styv, ståndaktig, upprätt)
rak (同様に: öppen, uppriktig, ärlig, sanningsenlig)
Diskussionen under middagen med Rysslands president Vladimir Putin var mycket ärlig och rak.
The discussion over dinner with Russian President Vladimir Putin was very honest and frank.
Det innebär att rådet måste vara öppet, uppriktigt och rakt på sak i de fall då dessa regeringar inte lever upp till internationella normer.
This means being open, honest and frank where those governments are failing to live up to international standards.
Det gläder mig att det är ett rakare och mer ärligt system som inte ger möjlighet för ledamöter att göra privata vinster på ett sjukt reseersättningssystem, som det är idag.
I am delighted that it is a more straightforward and honest system, so that Members will no longer be able to profit from the unfair travel expenses system currently in operation.
rak (同様に: ärlig, upprätt)

"rak"の類義語(スウェーデン語):

rak

英語での"rak"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishStår inte det i rak motsats till riktlinjen " sysselsättningsförmåga "?
Does this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
SwedishStår inte det i rak motsats till riktlinjen "sysselsättningsförmåga"?
Does this not stand in stark contradiction to the guideline on employability?
SwedishVi måste ha relevant information, hålla en rak linje och ha tydliga regler.
We need to have the relevant information, to be able to join the dots and to have clear rules.
SwedishJag ställde en mycket rak och konkret fråga till kommissionär Van den Broek.
I would like to put a very straightforward and specific question to Commissioner van den Broek.
SwedishI själva verket kan ni ge svar på rak arm på muntliga följdfrågor.
In real terms, you are able to give answers off-the-cuff to supplementary oral questions.
SwedishVägen mot detta mål är inte rak, och det krävs ett medvetet arbete för att nå fram.
The road that leads to this goal is a difficult one, and deliberate work will be required to complete it.
SwedishDet låter ju som en väldigt rak fråga att besvara, och det var också det Howard tänkte.
Now that sounds like an incredibly straightforward question to answer, and that's what Howard thought.
SwedishJag är inte beredd att på rak arm ta ställning i en så känslig fråga.
I am not about to give you an answer on such a sensitive matter off the top of my head, so to speak.
SwedishAtt konsolidera utgifterna betyder inte att man är oförnuftig och kräver en rak minskning av skulderna.
Consolidating spending does not mean irrationally demanding a linear reduction of deficits.
SwedishVeendam Office Skager Rak 10 PO Box 30 000 NL 9640 RA Tel.: +31 598 39 33 30 E-mail: info[at]rdw.nl
Veendam Office Skager Rak 10 PO Box 30 000 NL 9640 RA Tel.: +31 598 39 33 30 E-mail: info[at]rdw.nl
SwedishOckså jag tror att vi kommit till det stadium då vi bör ha en öppen och rak diskussion med Förenta Staterna.
I too believe that the time has come to speak out clearly and firmly to the United States.
SwedishSe bara på Sverige, där vi har 11 500 km rak kustlinje.
You only need to look at Sweden, which has 11 500 km of coastline.
SwedishDe rättsliga och etiska ståndpunkterna om detta är tydliga, men tyvärr står de i rak motsats till varandra.
The legal and ethical positions on this are clear, but unfortunately the two are diametrically opposed.
SwedishJag måste säga, kollega Baròn Crespo, att jag är mycket förvånad över att ni nu på rak arm kräver en debatt.
I must say, Mr Barón Crespo, that I am absolutely amazed that you are demanding an impromptu debate now.
SwedishDessa står i rak motsats till nationalism och chauvinism, som karakteriseras av hat mot andra personer.
These are completely opposed to nationalism and chauvinism, which are characterised by hatred of other people.
SwedishOch Whitney (Whitney museum för Amerikansk konst) flyttar till centrum och bygger sitt nya museum rak nedanför High Line:en.
And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
SwedishNär det gäller frågan om rak eller progressiv beskattning uttrycker kommissionen inte någon preferens i förslaget.
On the question of linear or progressive taxation, the Commission does not express any preference in the proposal.
SwedishJag kan inte på rak arm säga hur det konkreta samarbetet med universiteten och studentutbytet ser ut.
On the spur of the moment, I cannot just tell you what concrete collaboration with universities and student exchange there may be.
SwedishJag kan inte ge er ett ja eller nej på rak arm.
I cannot give you an answer off the cuff.
SwedishJag vill ställa en rak fråga.
   Mr President, the question is simple.