「praktikplats」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「praktikplats」英語 翻訳

volume_up
praktikplats {共性名詞}

SV praktikplats
volume_up
{共性名詞}

praktikplats
praktikplats (同様に: praktik, allmäntjänstgöring, praktiktjänst)
Under min praktikplats på BillerudKorsnäs i Karlsborg var jag involverad i ett projekt där nyttan av en onlinemätare utreddes.
During my internship at Billerud Korsnäs in Karlsborg I was involved in a project where the benefits of an online meter investigated.
Fadderföretagen ställer också upp med sommarjobb, praktikplatser och examensarbeten.
Sponsoring companies also puts up with summer jobs, internships and theses.

英語での"praktikplats"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishTycker du att det är svårt att bestämma vilken praktikplats som passar dig bäst?
Do you have trouble deciding which apprenticeship will be most interesting for you?
SwedishBlankett praktikplats 2013
SwedishDet finns många typer av förändringar eller övergångar: från fortbildning, friställning, praktikplats eller osäkra anställningar till heltidsanställning.
There are many types of transition: from training, redundancy, internships or precarious employment into full-time employment.
SwedishEfter ansökning och personliga kontakter med företagens och organisationernas representanter får studenterna en praktikplats som även innebär en anställning med lön.
After applying and making personal contacts with companies and representatives of organisations, the student should get a training position which implies that it is a salaried position of employment.
SwedishParallellt med detta finns Leonardo da Vinci-programmet, som ger lärlingar och praktikanter möjlighet att genomföra en del av sin utbildning i form av en praktikplats i ett annat EU-land.
Running in parallel to that is the Leonardo programme, which enables apprentices and trainees to complete part of their training in the form of a work placement in another European country.