「pragmatism」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「pragmatism」英語 翻訳

volume_up
pragmatism {共性名詞}
EN

「pragmatism」スウェーデン語 翻訳

SV pragmatism
volume_up
{共性名詞}

pragmatism
Brittiska medborgare är kända för sin pragmatism och sin självbehärskning.
Citizens of the United Kingdom are noted for their pragmatism and their sang froid.
Det kräver mer ansvarstagande, pragmatism och självbehärskning av oss.
This imposes on us more responsibility, pragmatism and self-restraint.
Den skulle lida brist på nödvändig flexibilitet och pragmatism.
That would lack the necessary flexibility and pragmatism.

"pragmatism"の類義語(英語):

pragmatism
English

英語での"pragmatism"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDetta betyder således att vi faktiskt måste använda oss av kvinnornas pragmatism och logiska inställning.
We now need to take advantage of this pragmatic, logical approach by women.
SwedishOrdförandeskapet har med egna medel visat prov på sin välkända pragmatism.
In some areas the presidency has found a way forward.
SwedishPå kortare sikt och av pragmatism tror jag att vi inte får hindra ett snabbt genomförande av programmet.
In the shorter term, for pragmatic reasons, we should not obstruct the rapid implementation of this programme.
SwedishJag vädjar om politisk pragmatism.
At the same time, these leaders must not be allowed to forget that they sent representatives to the Convention.
SwedishJag vill gratulera honom, eftersom hans text inte bara är konsekvent, utan också visar pragmatism om de idéer som formuleras.
I should like to congratulate him because his report is not only coherent, it is also discusses the subject pragmatically.
SwedishI vilket fall som helst måste man tillnärma den här sortens kompensationer med hjälp av pragmatism och god vilja från bägge sidor.
At all events, we must approach this matter of compensation in a pragmatic way, with a spirit of goodwill on both sides.