「passa till」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「passa till」英語 翻訳

SV passa till
volume_up
{動詞}

1. 通常

passa till (同様に: anpassa, klä, tillfredsställa, avpassa)

2. スポーツ: "i ishockey"

passa till
volume_up
to assist {動} (ice hockey)

"passa till"に類似した翻訳-英語

passa 動詞
till 形容詞
English
till 副詞
English
till 前置詞
till 所有名詞
English
...till 所有名詞
English

英語での"passa till"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishOm den framlades under den första sammanträdesperioden i oktober så skulle den passa väl till parlamentets första läsning under det andra sammanträdet i oktober.
If it came forward in the first October part-session, it would also fit in nicely with Parliament's first reading in the second session in October.
SwedishMen jag skulle också vilja passa på att säga till alla stats- och regeringschefer att de måste hålla händerna borta från stabilitets- och tillväxtpakten och ECB.
However, I should also like to say to all the Heads of State and Government on this occasion, hands off the Stability and Growth Pact, hands off the European Central Bank.
SwedishHur får ni det att passa ihop med motiveringen till ändringsförslag 18 i vilket man säger att man ger en karenstid eftersom detta allvarligt skulle kunna skada vår industri?
How does that square with the justification in Amendment No 18, where it says that an exemption period is granted because that could seriously harm our industry?
SwedishJag kan bara passa tillbaka till mina engelska kolleger: Om er engelska polis skulle utföra kontroller över jul, då skulle de få bort folk från trafiken och därmed förhindra olyckor.
Here I can only reply to my UK colleague: if your police carried out checks over Christmas, it would take these people off the roads and prevent the accidents.