「ordinär」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「ordinär」英語 翻訳

SV ordinär
volume_up
{形容詞}

1. 通常

ordinär (同様に: billig, enkel, vanlig, gemensam)
ordinär (同様に: vardaglig, uppriktig, banal, klar)
ordinär (同様に: medelmåttig, genomsnitts-)

2. "intetsägande, trivial"

ordinär (同様に: menig, ordinarie, vardaglig, vanlig)
Man föreslår bestämmelser av ordinärt snitt för att bemöta en allvarlig nödsituation.
An ordinary piece of legislation is proposed for a severe emergency situation.
I EU betraktar vi ofta demokratin som något ganska ordinärt som vi inte behöver värna om.
In the European Union we tend to treat democracy as something quite ordinary which does not need to be nurtured.

"ordinär"の類義語(スウェーデン語):

ordinär

英語での"ordinär"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishFrågan innehåller inte fler omdömen än de omdömen och åsikter som uttrycks i en ordinär fråga ställd av vem som helst av parlamentsledamöterna.
It does not contain any more opinions or assertions than most questions tabled by Members.
SwedishVilken extra ordinär varelse.
SwedishDen exklusiva användning som lagen medger patentinnehavare ålägger innehavaren att förklara uppfinningen så att den blir begriplig för en ordinär expert på området.
The exclusive use which the law allows holders of patents obliges the holder to explain their invention so that it may be comprehensible to an average expert in the field.