「orätt」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「orätt」英語 翻訳

volume_up
orätt {共性名詞}
EN
EN

SV orätt
volume_up
{共性名詞}

Det skulle, enligt min åsikt, vara felaktigt och orätt.
If this were the case, this would, in my view, be wrong.
Rätt är i likhet med orätt inte delbart och inte förhandlingsbart, varken i det förgångna, i nutiden eller i framtiden.
Right and wrong are indivisible and non-negotiable, whether in the past, in the present or in the future.
Detta skulle bara med orätt ge konsumenten intrycket av att det ändå är något fel med dem.
This would wrongly give the consumer the idea that something was wrong with the produce after all.

"orätt"の類義語(スウェーデン語):

orätt

英語での"orätt"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDet är oacceptabelt för en institution som med orätt påstår sig vara demokratisk.
It is unacceptable for an institution to claim, wrongly, to be democratic.
SwedishVi känner till exempel där anställda på ett orätt sätt kastats ut från sitt arbete.
We know of examples where employees have been unjustly thrown out of work.
SwedishDet är ni som med orätt uppmanar Sverige att svara för en ståndpunkt som man har antagit.
You are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
SwedishDet vore orätt av mig att försöka förringa strukturfondernas insatser hittills.
It would be unjust if I were now to try and decry the contribution they have made so far.
SwedishGemenskapsmedel som med orätt har utgivits måste flyta tillbaka till EU-kassan.
Community resources that have been wrongly paid out must be put back into the EU coffers.
SwedishAllt annat vore orätt mot det turkiska folket, som sätter sitt hopp till oss.
Anything else would be unfair to the Turkish people, who are pinning their hopes on us.
SwedishMed orätt koncentrerar sig detta betänkande ensidigt på problemen i denna relation.
Quite wrongly, the report concentrates one-sidedly on the problems in this relationship.
SwedishDet ger oss möjlighet att beakta hur man skall förebygga orätt inom EU-institutionerna.
It gives us the chance to consider how to prevent wrongs within the European institutions.
SwedishJag skulle vilja tillägga att detta är vad de flesta konsumenter redan anser, måhända med orätt.
I would add that, wrongly perhaps, this is what most consumers already believe.
SwedishDenna integration är, med rätt eller orätt, kopplad till en alltför liberal asylpolitik.
Rightly or wrongly, this integration is linked to an excessively liberal policy on asylum.
SwedishHan förstärker bara, vilket är orätt, den amerikanska linjen med bojkott.
All he is doing is strengthening the American line on the boycott.
SwedishDärigenom uppstår egentligen en tredubbel orätt mot dessa barn.
What this in fact means is that these children suffer a triple injustice.
SwedishHar vi med orätt avstått från ett initiativ för att ersätta det med ett samråd som var bekvämare?
You may ask me - I may ask myself - whether we have misused this method.
SwedishDagens EU har granskats och kritiserats, med rätt eller orätt.
Today’s Europe has been examined and criticised, rightly or wrongly.
SwedishFör europeiskt författningsstatligt tänkande är det främmande att kompensera orätt med orätt.
European constitutional thinking knows nothing of the idea that one injustice cancels out another.
SwedishVi känner till exempel där anställda på ett orätt sätt kastats ut från sitt arbete.
The signs are there already in the structures and relations concerning translations, and these are the results.
SwedishÄven inom detta område finns förvärvade rättigheter som det är orätt att ändra retroaktivt.
Also in this field there are acquired rights, which it would be unfair to modify in a backdated fashion.
SwedishHonung likställs med orätt med industriella produkter.
There are those who wrongly imagine honey to be an industrial product.
SwedishDet ger oss möjlighet att beakta hur man skall förebygga orätt inom EU-institutionerna.
But they have not been lucky enough to have their cases taken up by a plenary session of the European Parliament.
SwedishMan kan inte utplåna en orätt genom att begå en ny, utan denna orätt skapar nytt förtryck och ny splittring i samhället.
Two wrongs never make a right but create new oppressions and divisions in society.