「ombildning」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「ombildning」英語 翻訳

volume_up
ombildning {共性名詞}

SV ombildning
volume_up
{共性名詞}

ombildning (同様に: omdisponering)
volume_up
reshuffle {名詞}
Givetvis gäller detta också vid en eventuell ombildning under nästa kommissions mandattid.
Obviously this also applies to any possibility of a reshuffle during the mandate of the next Commission.
Vi har genom en ombildning av regeringen i Tyskland nu en andel om 37,5 procent kvinnor i den tyska förbundsregeringen - även min grupp, min politiska familj.
Since the last government reshuffle in Germany, women now make up 37.5 % of the Federal German Government, and this has been achieved by my party, by my political family.
Vi har genom en ombildning av regeringen i Tyskland nu en andel om 37,5 procent kvinnor i den tyska förbundsregeringen - även min grupp, min politiska familj.
Since the last government reshuffle in Germany, women now make up 37.5% of the Federal German Government, and this has been achieved by my party, by my political family.
ombildning (同様に: transformation, omvandling, förvandling)
Man kan förvänta sig att när denna ombildning väl är fullbordad och helt genomförd kommer industrin att formulera nya förväntningar på tillträde till försvarsmarknader i Europa och utomlands.
It is to be expected that once this transformation has been completed and fully implemented the industry will formulate new expectations as regards access to defence markets in Europe and abroad.

"ombildning"の類義語(スウェーデン語):

ombildning

英語での"ombildning"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishGivetvis gäller detta också vid en eventuell ombildning under nästa kommissions mandattid.
All the Members of the Commission have undertaken to tender their resignation if I ask for it.
SwedishVår grupp befäster alltså vår förtroende i att den Europeiska kommissionen får till stånd denna ombildning.
Our group therefore confirms that it has confidence in the Commission to implement these reforms.
SwedishFör det fjärde, ombildning av skattesystemet för att både minska skatten på arbete och hjälpa till att få statsbudgeten i balans.
Fourthly the reform of tax law in order to reduce both the charges on work and to help to bring the national budget more into balance.
SwedishDetta betyder inte att EU inte snarast möjligt bör ingå nya avtal efter den ombildning av EU som Lissabonfördraget medfört.
This does not mean that the EU should not quickly conclude new agreements now that the Union has been reconstituted under the Treaty of Lisbon.
SwedishHan kommer att placera gröna tekniker, förnybara energikällor och energieffektiva bilar centralt i landets ekonomiska ombildning.
President Obama is going to put green technologies, renewable energies and efficient cars at the centre of the reconstruction of the US economy.
SwedishDet är även en fråga om en etisk ombildning i det land som president Bush körde i botten ekonomiskt, fredspolitiskt och etiskt.
It is also a question of the ethical reconstruction of this country which President Bush bankrupted in terms of its economy, peace policy and ethics.
SwedishI dag analyserar vi och beskriver de sista stegen på vägen till en fredlig och omfattande ombildning av vår kontinent.
   – Mr President, ladies and gentlemen, today we are analysing and describing the final steps on the road to the peaceful and comprehensive reordering of our continent.