「nya och gamla medlemmar」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「nya och gamla medlemmar」英語 翻訳

「nya och gamla medlemmar」の文脈の例文を見てください。

"nya och gamla medlemmar"に類似した翻訳-英語

nya 形容詞
English
och 接続詞
English
och 前置詞
English
medlemmar 名詞
English

英語での"nya och gamla medlemmar"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDen liberala gruppen har länge förespråkat säkerhetsklausuler för oss allihop, både nya och gamla medlemmar.
The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe has for a long time advocated safety clauses for us all, new and old Member States alike.
SwedishI Europeiska unionens budget för 25 medlemsstater kommer i framtiden inte längre att göras någon skillnad mellan nya och gamla medlemmar.
In future, the Budget for the 25-Member European Union will no longer make any distinction between new and old Member States.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att vi alla vill ha ett ekonomiskt system som är rättvist för både nya och gamla medlemmar i EU.
To conclude, I would like to say that we all want a financial system which will be fair to both the old and the new members of the European Union.
SwedishJag vädjar till er när ni talar om likabehandling - detta är en annan aspekt av denna fråga - se till att nya och gamla medlemmar behandlas lika.
I appeal to you that when you talk about equal treatment - this is another aspect of this matter -, let there be equal treatment for new and old members alike.
他の言葉
Swedish
  • nya och gamla medlemmar

英語-日本語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。