「Niels」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「Niels」英語 翻訳

「Niels」の文脈の例文を見てください。

英語での"Niels"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishPå många sätt utgör dock Niels Busks betänkande en positiv vändning.
However, Mr Busk's report does in many ways represent a positive change.
SwedishJag stöder Katerina Batzeli, Lutz Goepel och Niels Busk.
Mr President, I support Mrs Batzeli, Mr Goepel and Mr Busk.
SwedishI oktober menade den danske utrikesministern Niels Helvig att arresteringarna var tvivelaktiga.
In October the Danish Foreign Minister, Niels Helvig said that the arrests were questionable.
SwedishJag gratulerar föredraganden Niels Busk till betänkandet.
I should like to congratulate the rapporteur, Mr Busk, on his report.
SwedishDanmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, säger: " Det är en viskning från det förflutna" .
According to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is "a blast from the past' .
SwedishDanmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, säger: " Det är en viskning från det förflutna ".
According to the Danish Foreign Minister, Niels Helveg Petersen, this is " a blast from the past '.
SwedishRent allmänt anser jag att den återspeglar det ursprungliga förslaget från Niels Busk och Esther de Lange.
In general terms, I find it reflects the very original initiative of Mr Busk and Mrs de Lange.
SwedishKommissionen har uttryckt sitt varma tack till Niels Ertsbøl.
The Commission has conveyed its warm thanks to Mr Ertsbøl.
SwedishJag välkomnar betänkandet av Niels Busk och tackar honom och kommissionen för det arbete de har genomfört.
I welcome Mr Niels Busk's report and thank him and the Commissioner for the work they have done.
SwedishJag äter ett äpple som tack till Niels Busk.
Mr President, I am eating an apple courtesy of Mr Busk.
SwedishDessvärre speglar inte ändringsförslagen till betänkandet Niels Busks oro i motiveringen.
Unfortunately, the amendments to the report do not reflect the concern that Mr Busk expressed in the explanatory statement.
SwedishFöredraganden Niels Busk betonar att det behövs övervakning och kontroll för att se till att reglerna följs.
The rapporteur, Mr Busk, has emphasised the need for monitoring and control of compliance with the rules.
SwedishJag vill som vanligt tacka utskottet och föredraganden, Niels Busk, för det arbete som har genomförts.
I would, as I normally do, thank the committee and the rapporteur, Niels Busk, for the work that has been done.
Swedish(EN) Jag välkomnar Niels Busks betänkande som borde förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken väsentligt.
I welcome the Busk Report which should lead to significant simplification of the Common Agricultural Policy.
SwedishDen gamla tomografen ersattes år 2008 med en ny tomograf finansierat av Stiftelsen Niels och Dorthi Troëdssons forskningsfond.
For this work Anders Grönlund, Johan Oja and Stig Grundberg were awarded Schweighofer Prize 2007.
SwedishJag gratulerar Niels Busk till hans betänkande.
I congratulate Niels Busk on his report.
SwedishJag gratulerar min gode vän Niels Busk till hans modiga försök till ännu en återhämtningsplan för torsk.
Mr President, I have to commend my good friend Niels Busk for his brave attempt at yet another cod recovery plan.
SwedishFråga nr 18 från Niels Sindal (H-0018/97):
Question No 18 by Niels Sindal (H-0018/97)
SwedishFråga nr 28 från Niels Sindal (H-0617/97)
Question No 28 by Niels Sindal (H-0617/97)
SwedishJag hoppas att programmet för frukt i skolan kommer att få ett brett stöd och att Niels Busks insatser inte ska ha varit förgäves.
I hope that the School Fruit Scheme will be widely supported and that Mr Busk's efforts will not have been in vain.

他の言葉

Swedish
  • Niels

他の解釈については、英語-日本語 bab.la辞書にクリックしてください。