「manövrera」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「manövrera」英語 翻訳

SV manövrera
volume_up
[manövrerade|har manövrerat] {動詞}

manövrera (同様に: lura, agera)
manövrera (同様に: manövrer, hålla manöver)
volume_up
to maneuver {動} [アメ]
manövrera (同様に: hålla en manöver)
volume_up
to manoeuvre {動} [イギ]
Det finns inte mycket utrymme för oss att manövrera.
We have little room to manoeuvre.
Tidigare i dag röstade vi om budgeten för 2011 och vi vet alla hur svårt det var att manövrera inom de mycket pressade marginalerna i budgeten.
Earlier today, we voted on Budget 2011 and we all know how difficult it was to manoeuvre within the very tight margins in the budget.
Ännu en gång håller kommissionen på att manövrera ut oss, och man kan inte annat än beklaga den franska regeringens godkännande till rådet (allmänna frågor) den 27 januari i år.
Once again, the Commission is manoeuvring us, and one can only deplore the approval expressed by the French Government at the General Affairs Council on 27 January.
manövrera (同様に: leda, verka, arbeta, fungera)
manövrera (同様に: leda, styra, lots)
manövrera (同様に: undantränga, avlösa, ersätta, uttränga)
manövrera (同様に: rida in, dressera, utsuga, räkna)

"manövrera"の類義語(スウェーデン語):

manövrera
Swedish

英語での"manövrera"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDe är så lätta att manövrera att till och med en vetenskapsman klarar av det.
They're so simple to drive that even a scientist can do it.
SwedishDetta, ärade ledamöter, tvingar kaptenen och besättningen att manövrera fartyget med större försiktighet.
This will oblige the captain and crews to run the ship with more care.
SwedishVi måste se till att dessa kostnader inte landar hos de offentliga organen som är skyldiga att framställa information men har lite utrymme att manövrera på.
We have to ensure that these costs do not fall at the door of the public bodies who have an obligation to produce, but have limited scope for manoeuvrability.
SwedishÄnnu en gång håller kommissionen på att manövrera ut oss, och man kan inte annat än beklaga den franska regeringens godkännande till rådet (allmänna frågor) den 27 januari i år.
Once again, the Commission is manoeuvring us, and one can only deplore the approval expressed by the French Government at the General Affairs Council on 27 January.

他の言葉