「litet misstag」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「litet misstag」英語 翻訳

EN

SV litet misstag
volume_up
{中性名詞}

litet misstag (同様に: papperslapp, tabbe, halkning, pappersremsa)
volume_up
slip {名詞}

"litet misstag"に類似した翻訳-英語

litet 形容詞
English
litet 副詞
misstag 名詞

英語での"litet misstag"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEtt litet misstag: en europeisk union som tillkommer av en slump, en olyckshändelse.
There's a small mistake: Accidental European Union.
SwedishKommissionen har själv sagt att det är ett litet misstag att alla fiskefartyg undantas i dess egna förslag.
The Commission itself has admitted that it was a mistake that its proposal excludes all fishing vessels.
SwedishJag vill också påpeka att det har gjorts ett litet misstag i stycke 17 i den portugisiska översättningen.
I should also like to point out that there is a small mistake in paragraph 17 of the Portuguese translation.
SwedishNej, herr Medina Ortega, ni gör ett litet misstag.
No, Mr Medina Ortega, you are slightly mistaken.
SwedishEtt litet misstag för 30 år sedan.
SwedishJag vill be honom om ursäkt för ett litet misstag i talarlistan som vi lyckades rätta till med hans och Janusz Lewandowskis hjälp.
I would like to apologise to him for a small error in the order of speaking, which we managed to put right with his help and that of Mr Lewandowski.
SwedishDet var ett litet misstag: Mitt senaste möte var i Rotterdam, i en hamnstad, och där träffade jag alla företrädare från hamnfacken.
In fact, there has been a slight mistake: my last meeting was in Rotterdam, in a port city, and I met there with all the representatives of the port unions.
SwedishJag vill bara påpeka att det finns ett litet misstag i den portugisiska versionen av ändringsförslag 20: ett semikolon saknas!
Mr President, I should simply like to point out that there is a slight error in the Portuguese version of Amendment No 20: there is a missing semicolon!
SwedishDelningen av Jugoslavien är förmodligen ett historiskt faktum som vi måste lära oss att leva med, oavsett begångna misstag litet här och där.
The division of Yugoslavia is probably a historical fact that we shall have to accept, regardless of the mistakes that may have been made along the way.
SwedishJag vill be honom om ursäkt för ett litet misstag i talarlistan som vi lyckades rätta till med hans och Janusz Lewandowskis hjälp.
As far as the structural funds are concerned, the levers for implementing budgetary resources in the form of the payments are in the hands of the governments of the EU Member States.
SwedishTolkarna, som har alla texter framför sig, gjorde kanske ett litet misstag, men det är verkligen er text, på ert språk, som kommer att stå i protokollet.
We are trying to find a wording that will address the issue: whether to call it Pakistan-administered Kashmir and Indian-administered Kashmir, as I have suggested.
SwedishTolkarna, som har alla texter framför sig, gjorde kanske ett litet misstag, men det är verkligen er text, på ert språk, som kommer att stå i protokollet.
Perhaps the interpreters, who have all of the texts in front of them, made a slight mistake, but it is indeed your text, in your language, that will be used in the minutes.