「långsamt」のスウェーデン語-英語辞書


という意味ですか långsam
SV

「långsamt」英語 翻訳

SV långsamt
volume_up
{副詞}

långsamt (同様に: sakta)
volume_up
slow {副}
Det kostar ungefär en dollar per baspar – ett väldigt långsamt sätt att göra det på.
It costs about a dollar for each base -- a very slow way of doing it.
Jag anser att situationen utvecklas i rätt riktning, men att utvecklingen går för långsamt.
I think that the situation is evolving in the right direction, but at too slow a rate.
Uppriktigt sagt har arbetet inte alltid varit enkelt, och framstegen har ibland skett långsamt.
To be perfectly frank, the work has not always been easy and progress has sometimes been slow.
långsamt (同様に: sakta, sakteligen, sakteliga)
Och väldigt långsamt, långsamt, långsamt hände det.
And really slowly, slowly, slowly, it happened.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
Despite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Den politiska situationen har försämrats och reformerna går långsamt framåt.
The political situation has deteriorated and reforms are progressing slowly.
långsamt (同様に: trött, matt)
långsamt (同様に: trögt, sent)

"långsamt"の類義語(スウェーデン語):

långsamt

英語での"långsamt"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSlutligen ber vi kommissionen att " skynda långsamt" i sådana ärenden som det idag.
Finally, we call on the Commission not to "race" through cases such as today's.
SwedishSlutligen ber vi kommissionen att " skynda långsamt " i sådana ärenden som det idag.
Finally, we call on the Commission not to " race " through cases such as today's.
SwedishMen den behöver det inte egentligen eftersom den, igen, långsamt reser sig upp.
But it doesn't really need it, because it, again, sort of manages to pull itself up.
SwedishTill Strasbourg går det litet snabbare, men det är fortfarande alldeles för långsamt.
Letters to Strasbourg arrive there a bit sooner, but it still takes far too long.
SwedishJag värjer mig mot att vi här långsamt börjar upphöja det abnorma till något normalt.
I want to resist our gradually starting to regard the abnormal as being the norm.
SwedishDet sker långsamt, men Rom byggdes inte på en dag och vi måste komma ihåg det.
We all know that there is a timetable - one that we have all agreed to and must be kept.
SwedishMed tanke på hur känslig frågan är begriper jag att det går långsamt.
Given the sensitive nature of the issue, I can understand that this takes time.
SwedishDen tillit och det förtroende vi har från medborgarna håller långsamt på att försvinna.
The trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
SwedishUnder hela den ofantligt långa tiden hade jordens utseende förändrats väldigt långsamt.
Over nearly all that immense time, Earth's appearance would have changed very gradually.
SwedishJag har dock fortfarande en känsla av att många planer genomförs mycket långsamt.
Nevertheless, I cannot shake off the feeling that many plans take a long time to come to fruition.
SwedishVi vill ha ett tydligt avstamp från kommissionen, inte enbart ett långsamt framglidande.
We want some take-off from the Commission, not just cruising along.
SwedishDeras situation bevisar återigen att uppbyggnaden av polisen går för långsamt.
Their situation demonstrates yet again that it is taking far too long to build up the police force.
SwedishDet förefaller mig som om vi samtidigt gått för långsamt och för fort fram.
I feel that we have simultaneously moved too fast in one respect and not fast enough in another.
SwedishAlltså, herr rådsordförande, är det säkrast att skynda långsamt.
So, Mr President-in-Office of the Council, make more speed with less haste.
SwedishDet är också en sak som gör att genomförandet av biståndet går långsamt.
This is another element in the delay in the implementation of aid.
SwedishMånga av dessa projekt utvecklas, vilket åtskilliga här har sagt, väldigt långsamt.
The rapporteur who, by the way, has done a quite excellent job, has expressed his concern about this.
SwedishKasserade batterier och ackumulatorer bryts ned mycket långsamt.
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
SwedishI det här fallet var OLAF: s huvudsakliga tillkortakommande att man arbetade för långsamt.
   – Mr President, work on the Bösch report was obviously overshadowed by the Eurostat affair.
SwedishFörvisso alltför långsamt, fru Moreau.
The employment situation is improving, although it is certainly not improving fast enough, Mrs Moreau.
SwedishJag börjar långsamt fråga mig hur man bär sig åt för att fly till Europa.
I would really like to know how you can escape into Europe.