「krasch」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「krasch」英語 翻訳

EN
volume_up
krasch {共性名詞}

SV krasch
volume_up
{中性名詞}

krasch (同様に: katastrof, buller, olycka, skräll)
volume_up
crash {名詞}
Vad skulle hända om framtida pensionärers långsiktiga sparande åts upp i en krasch till följd av vågade investeringar?
What would happen if the long-term savings of future pensioners were engulfed in a stock-market crash?
He died in a plane crash.
Risken för en krasch på finansmarknaden, terrorismens inverkan och krigshotet har lämnat djupa spår i världsekonomin.
The risk of a stock market crash, the impact of terrorism and the threat of war have significantly marked the world economy.

"krasch"の類義語(スウェーデン語):

krasch

英語での"krasch"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishEn sådan krasch på finansmarknaderna har aldrig inträffat tidigare.
Madam President, such failure of financial markets has never happened until now.
SwedishKostnaden för denna krasch kommer att bli oerhört hög.
The cost of this failure will be extremely high.
SwedishKärnkraftverken är mycket riktigt inte konstruerade för att stå emot en krasch av ett stort kommersiellt flygplan.
I would like to say that nuclear power stations are not designed to endure the impact of a large commercial aircraft.
SwedishEn krasch and grab?
SwedishOm man inte löser det kommer det emellertid att leda till arbetslöshet och en krasch för sektorn med ytterst allvarliga följder för den autonoma regionen Azorerna.
However, if this is not solved, it will result in unemployment and the failure of a sector, with extremely serious consequences for the Autonomous Region of the Azores.
SwedishHan har en finansiell och ekonomisk kris hemma, som är nära att leda till en krasch på finansmarknaderna, som har påverkat världsekonomin och som fortfarande är långt ifrån löst.
He has a financial and economic crisis at home, bordering on a meltdown of financial markets, that has impacted the world economy and is a still a long way from being resolved.