「konsistens」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「konsistens」英語 翻訳

volume_up
konsistens {共性名詞}

SV konsistens
volume_up
{共性名詞}

konsistens (同様に: överensstämmelse, konsekvens, stadga, fasthet)
En är att se till att vi har konsistens med andra direktiv, särskilt ramdirektivet om vatten.
One is to ensure that we have consistency with other directives, in particular the Water Framework Directive.
konsistens (同様に: struktur, vävnad, beskaffenhet, textur)
volume_up
texture {名詞}
De industriellt tillverkade livsmedelsprodukter som når fram till våra tallrikar har ofta förädlats i stor utsträckning, vilket gör att smak, konsistens och färg går förlorade.
The fact is, the industrial foodstuffs which wind up on our plates have often undergone intense processing leading to the loss of flavour, texture and colour.

英語での"konsistens"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJu mera detaljerad informationen är om fodrets konsistens, desto bättre.
The more precise information there is on the content of feed the better.
SwedishBetänkandet betonar också nödvändigheten av att ge den europeiska säkerhets- och försvarsidentiteten konsistens, som toppmötet i Berlin angav...
It also underlines the need to give form to the European security and defence identity which the Berlin Summit....
SwedishAktiva förpackningar innebär att förändra livsmedlens konsistens, att tillsätta aromämnen, ta bort lukter eller tillsätta konserveringsmedel för att förlänga produkternas livslängd i affärerna.
Special care must, therefore, be taken with the materials that come into contact with food, and also with the functions of these materials.