「komma upp till ytan」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「komma upp till ytan」英語 翻訳

SV komma upp till ytan
volume_up
{動詞}

komma upp till ytan (同様に: höja, göra uppror, gå upp, uppstå)
komma upp till ytan (同様に: dyka upp, sticka ut näsan)
Smärta som försöker komma upp till ytan.
Images of a forgotten pain that's trying to surface.
Tack och lov klargjorde ni det, men bara detta faktum att dessa rykten kunde komma upp till ytan är inte något som vi kan applådera er för.
Thank God you clarified that, but the mere fact that these rumours could surface is not something for which we can applaud you.

"komma upp till ytan"に類似した翻訳-英語

komma 名詞
English
komma 動詞
upp 副詞
English
upp 動詞
English
upp 前置詞
English
till 形容詞
English
till 副詞
English
till 前置詞
till 所有名詞
English
...till 所有名詞
English
yta 名詞

英語での"komma upp till ytan"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

Swedish. – Jag kan inte på förhand bedöma vad som eventuellt kan komma upp till ytan i samband med dessa utredningar.
I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
Swedish. – Jag kan inte på förhand bedöma vad som eventuellt kan komma upp till ytan i samband med dessa utredningar.
   . I will not prejudge what could possibly come to light during those inquiries.
SwedishMen det är tydligt att problemen nu börjar komma upp till ytan.
But, clearly, the day of reckoning is at hand.
SwedishTvärtom bör vi lära oss av historien att det förflutna kan komma upp till ytan igen, ibland plötsligt och när man minst av allt väntar sig det.
On the contrary, history should make us wary of the ability of the past to resurface, sometimes suddenly, when it is least expected.