「komma tillbaka till」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「komma tillbaka till」英語 翻訳

SV komma tillbaka till
volume_up
{動詞}

komma tillbaka till (同様に: återfalla i)

"komma tillbaka till"に類似した翻訳-英語

komma 名詞
English
komma 動詞
tillbaka- 形容詞
English
tillbaka 形容詞
English
tillbaka 副詞
till 形容詞
English
till 副詞
English
till 前置詞
till 所有名詞
English
...till 所有名詞
English

英語での"komma tillbaka till"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDärför hoppas vi att vi kan komma tillbaka till punkten med tropiska sjukdomar.
That is why we hope we can come back to this question of tropical diseases.
SwedishPå detta sätt söks lösningar för att de ska komma tillbaka till arbetsmarknaden.
In this way, solutions are being sought for their reintegration into the labour market.
SwedishJag vill faktiskt komma tillbaka till McIntoshs kompletterande fråga.
Mr President, in essence I wish to return to the supplementary by Mrs McIntosh.
SwedishMen låt oss komma tillbaka till de kära europeernas storslagna principer.
But let us come back to the fundamental principles that are so dear to Europeans.
SwedishJag vill komma tillbaka till några saker som sagts här.
(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
SwedishI den andan vill jag än en gång komma tillbaka till det som kommissionären sade.
In this sense I should like to revert to what the Commissioner said.
SwedishVi kan komma tillbaka till det om kolleger fortsätter att vara missnöjda med saken.
We can return to it if colleagues remain dissatisfied with the matter.
SwedishJag skulle vilja komma tillbaka till den begäran om solidaritet som många av er har framfört.
I would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
SwedishVi vill att Iran ska komma tillbaka till förhandlingsbordet med en vilja att förhandla.
We want them to come back to the negotiating table with a moral purpose.
SwedishVi måste återigen komma tillbaka till människor och deras värde som den centrala frågan.
We need to return again to people and their value as the central issue.
SwedishOm saken förändras, kanske ni vill komma tillbaka till den frågan senare.
If the matter changes, perhaps you might wish to come back to the question at a later date.
SwedishSom jag sade kommer jag att försöka komma tillbaka till er före slutet av denna omröstningsperiod.
As I said, I will try and get back to you before the end of this voting period.
SwedishOch ännu en gång vill jag komma tillbaka till de frivilliga överenskommelserna.
I would like to come back to the idea of voluntary agreements.
SwedishJag skall komma tillbaka till varför ett sådant direktiv inte kunde föreslås just nu.
I shall certainly come back to why this could not be proposed at this specific moment in time.
SwedishOm vi gör det för sent kommer vi inte att kunna komma tillbaka till frågorna om styrelseformerna.
If we leave it too late, we will not be able to reopen the governance issues.
SwedishPå en punkt skulle vi speciellt vilja komma tillbaka till denna långa och olyckliga historia.
It is to one very particular point in this long and unhappy story that we shall return.
SwedishJag skulle vilja komma tillbaka till några av frågorna från ledamöterna och försöka besvara dem.
I would like to reflect on some of the questions from Members and try to answer them.
SwedishJag hoppas att vi kommer att komma tillbaka till denna diskussion vid ett senare datum.
I hope that we will come back to this discussion at a later date.
SwedishJag vill komma tillbaka till vad Watson sa.
Madam President, I would like to come back on what Mr Watson said.
SwedishFår jag komma tillbaka till kompaniet när vi hämtat Jockey?
Sir, can I come back to the company after we get Jockey back to the battalion?