「komma till stånd」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「komma till stånd」英語 翻訳

SV komma till stånd
volume_up
{動詞}

komma till stånd

"komma till stånd"に類似した翻訳-英語

komma 名詞
English
komma 動詞
till 形容詞
English
till 副詞
English
till 前置詞
till 所有名詞
English
...till 所有名詞
English
stånd 名詞

英語での"komma till stånd"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishPå samma sätt bör ett närmare samarbete komma till stånd med de regionala råden.
In the same way, there should be closer cooperation with the regional councils.
SwedishDenna ändring är absolut nödvändig och måste komma till stånd snarast möjligt.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
SwedishEn ekonomisk " policy mix " måste nu absolut komma till stånd på Europanivå.
The economic policy mix urgently needs to be decided now at European level.
SwedishOch där måste en förändring komma till stånd och Fontaines betänkande bidrar till det.
This needs to be put right, and Mrs Fontaine's report should help to do this.
SwedishEn ekonomisk " policy mix" måste nu absolut komma till stånd på Europanivå.
The economic policy mix urgently needs to be decided now at European level.
SwedishUtan medlemsstatens samtycke kan ett sådant avtal inte ens komma till stånd.
Without the agreement of the Member State such a contract does not even come into being.
SwedishVi menar emellertid att dessa projekt bör komma till stånd under alla förhållanden.
These projects should, in our view, be pursued in any circumstances.
SwedishDärför måste såväl en avsättning som ett förbud mot djurförsök komma till stånd.
This is why a ban on both sales and testing should be introduced.
SwedishEftersom vi är överens om de allmänna principerna så borde ett framsteg kunna komma till stånd.
Because since we agree about the general principles, progress ought to be made.
SwedishVi måste se till att detta kan komma till stånd inom dagar snarare än veckor.
We need to make sure that it happens within days rather than weeks.
SwedishVi behöver alla förbättringar, och dessa kan absolut komma till stånd genom ett bättre samarbete.
We all need improvement, and this is definitely being pursued in good cooperation.
SwedishDen texten krävde då att programmet skulle komma till stånd " så snart som möjligt" ...
The text at the time requested that this programme should be implemented as soon as possible.
SwedishFörutsättningarna för att en kollektiv lösning skall komma till stånd har ännu inte uppnåtts.
The conditions for a joint solution to be worked out are not yet present.
SwedishDen texten krävde då att programmet skulle komma till stånd " så snart som möjligt "...
The text at the time requested that this programme should be implemented as soon as possible.
SwedishAndra avtal, inom områdena kultur, miljö och hälsa, skall komma till stånd senare.
Other agreements should be signed at a later date in the areas of culture, the environment and health.
SwedishDet är upp till er att säga vad ni kan göra för att ett sådant system skall komma till stånd.
It is up to you to tell us what can be done to create such a system.
SwedishIngen lösning kan emellertid komma till stånd utan att kashmirierna har fått sista ordet.
However, no solution can be achieved without the Kashmiri people having the final say themselves.
SwedishDet är en omvandling varigenom den europeiska enheten äntligen skall komma till stånd.
It is a change that will finally bring about European unity.
SwedishDetta skulle också ge den dynamik som krävs för att förändringar skall kunna komma till stånd.
This would also create the dynamic needed for change to take place.
SwedishNu vill FN uppenbarligen se till att folkomröstningen kan komma till stånd i december 1999.
Now, apparently, the UN wishes to guarantee that the referendum can take place in December 1999.