「infarkt」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「infarkt」英語 翻訳

volume_up
infarkt {共性名詞}

SV infarkt
volume_up
{共性名詞}

1. 薬学

infarkt
volume_up
infarct {名詞}
Då, för 40 år, sedan innebar en infarkt döden. Nu tas en infarkt om hand i en rutinmässig operation.
At that time, forty years ago, an infarct meant death; now an infarct is dealt with in a routine operation.
infarkt
Ett hjärta med stor infarkt i vänster kammares framvägg.
Image showing a massive heart infarction in the front left ventricular wall.
infarkt
volume_up
paisy {名詞}

英語での"infarkt"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishMed tanke på utvidgningen är denna reform nödvändig för att undvika en institutionell infarkt hos Europeiska unionen.
This reform is urgent with a view to enlargement to avoid institutional collapse.
SwedishOm vi väljer ett Europa som är öppet, men också starkt och enat, behöver vi institutioner som bevarar dess förmåga att agera, annars riskerar vi som ni sagt, en institutionell infarkt.
If we want a Europe that is naturally open but that is also strong and united, we need institutions that allow it to act; otherwise, we risk an institutional collapse, as you have said.