「harmonisk」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「harmonisk」英語 翻訳

SV harmonisk
volume_up
{形容詞}

harmonisk
Det var en mycket harmonisk avslutning. Debatten är härmed avslutad.
On that very harmonious note, the debate is closed.
Vi anser att den måste innehålla en harmonisk och enhetlig mängd av de tre faktorerna.
We believe that it must consist of a harmonious and combined quantity of each of the three elements.
Fattiga länder kommer att behöva ett betydande ekonomiskt stöd för att få en harmonisk tillväxt.
In order to achieve harmonious growth, poor countries will need considerable financial support.
harmonisk (同様に: jämn, likformig, lugn)
Anslutningen har inte alltid varit helt harmonisk: polska jordbrukare konkurrerar fortfarande på ojämlika villkor med jordbrukare i den gamla unionen.
This accession has not always been entirely equable: Polish farmers are still competing on unequal terms with farmers in the old Union.

"harmonisk"の類義語(スウェーデン語):

harmonisk

英語での"harmonisk"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishOch sakta men säkert blir denna hemska värld en lugn, harmonisk plats.
And this wicked world will slowly but surely become a place of cheerful harmony.
SwedishHarmonisk mångfald är möjlig och det måste råda nolltolerans mot intolerans.
Harmony in diversity was possible, and there could only be zero tolerance for intolerance.
SwedishKommissionen tror således att dessa grundläggande mål för programmet utgör en harmonisk ram med konkreta inriktningar.
The Commission believes that these basic objectives provide a balanced and precisely targeted framework.
SwedishFör att uppnå en harmonisk och hållbar utveckling av det europeiska territoriet måste vi därför ta itu med den territoriella obalansen.
Have no doubt that the overseas populations will be particularly grateful to you for this.
SwedishJag anser att skapandet av en harmonisk utveckling av EU: s olika regioner är en ständig utmaning som vi måste ta itu med genom tydliga mål och bestämda politiska beslut.
I think this consultation is essential in view of the importance of the ERDF in correcting regional imbalances.
SwedishAtt införa en gemensam samordnad EU-politik på området psykisk hälsa kommer att hjälpa oss att skapa lämpliga villkor för en harmonisk utveckling av allmänhetens psykiska hälsa.
The price is that young people in particular are addicted to their screens and refuse to accept any reasons for turning away from them.
SwedishJag ser också Turkiets muslimska identitet – en sekulär muslimsk identitet – som ett positivt bidrag till en harmonisk utveckling av EU som mångkulturellt samhälle.
There is no doubt that Turkey, in its present situation, is not yet ready to join the European Union, but nor is the European Union ready for Turkey’ s accession.
SwedishLåt oss inte glömma järnvägstransporternas särskilda egenskaper, särskilt i Frankrike, där de som offentlig tjänst bidrar till social sammanhållning och harmonisk nationell och regional utveckling.
What will happen to life in the more remote and less profitable geographical areas, which will provide little interest for the private operators in search of profits?
SwedishNej, den konkurrenskraft vi måste eftersträva bör ge oss en starkare och mer hållbar tillväxt och syfta till ökad social sammanhållning och en mer harmonisk och balanserad miljö.
No, the competitiveness that we must seek should provide us with stronger and more sustainable growth and should be aimed at greater social cohesion and a more harmoniously-balanced environment.
SwedishDen som ritar en bil tänker på bilen som en helhet, som köps därför att helheten är harmonisk: det är inte på grund av någon enstaka detalj, som inte i sig kan vara tillräckligt vacker.
Anyone preparing to design a machine thinks of the whole machine, which is bought because it is attractive as a whole, not for an individual part, which is not beautiful enough on its own.