「full fart framåt」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「full fart framåt」英語 翻訳

SV full fart framåt
volume_up
[例]

full fart framåt
Av det skälet var detta inte några direktiv som gick med full fart framåt.
For that reason they were not full speed ahead directives.

英語での"full fart framåt"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishIsbergen är klart synliga och alla säger: Full fart framåt .
The icebergs are clearly visible, and they are all saying: ' Full steam ahead'.
SwedishIsbergen är klart synliga och alla säger: Full fart framåt.
The icebergs are clearly visible, and they are all saying: ' Full steam ahead '.
SwedishVi kan säga: ” Kasta loss och full fart framåt med det goda skeppet! ”
We can say: ‘ Ropes away, full steam ahead with the good ship!’
SwedishVi kan säga: ”Kasta loss och full fart framåt med det goda skeppet !”
We can say: ‘Ropes away, full steam ahead with the good ship !’
SwedishMen tvågradersmålet är oerhört viktigt och därför måste vi nu ha full fart framåt.
However, the two degree target is extremely important and therefore we must now push forward with full commitment.
SwedishJag anser att rådet går med full fart framåt när det gäller att uppnå de mål som vi har föresatt oss.
I believe that the Council is going full steam ahead in order to achieve the goals we have set ourselves.
SwedishVi behöver ingenting mindre än full fart framåt för att stärka den ekonomiska styrningen i EU.
Dear friends, we need nothing more than full steam ahead to reinforce economic governance in Europe.
SwedishFull fart framåt!
SwedishNu är det full fart framåt med att skapa en nationell ram för kvalifikationer, vilket inte är helt lätt med tanke på Tysklands federala struktur och varje delstats självständighet.
Now it is full steam ahead with creating a national qualifications framework, which is not exactly easy, given Germany's federal structure and the autonomy of each Land.