「fridfullhet」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「fridfullhet」英語 翻訳

volume_up
fridfullhet {共性名詞}
EN

SV fridfullhet
volume_up
{共性名詞}

fridfullhet (同様に: fred, frid, ro, själsligt lugn)
volume_up
peace {名詞}

"fridfullhet"の類義語(スウェーデン語):

fridfullhet
Swedish
fridfull

英語での"fridfullhet"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJag kände en fridfullhet, och föreställ dig hur det skulle vara att förlora 37 år av känslomässigt bagage.
And I felt this sense of peacefulness. ~~~ And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage!
SwedishLiikanen använde ordet " fridfullhet" , men som amerikanist skulle jag alltid hävda att " ständig vaksamhet" är nyckelordet.
Mr Liikanen has used the word 'serenity' but, as an Americanist, I would always say that 'eternal vigilance' is the key.
SwedishLiikanen använde ordet " fridfullhet ", men som amerikanist skulle jag alltid hävda att " ständig vaksamhet " är nyckelordet.
Mr Liikanen has used the word'serenity ' but, as an Americanist, I would always say that 'eternal vigilance ' is the key.
SwedishBudgetövningen för 1999 har kommit i gång i en atmosfär av fridfullhet och samarbete mellan institutionerna.
Mr President, the 1999 budget exercise is getting under way in an atmosphere of serenity and interinstitutional cooperation.
SwedishTrots den fridfullhet som kommissionär Liikanen talar om, anser vi att den nuvarande budgetprocessen är särskilt viktig och komplex.
Madam President, notwithstanding the serenity mentioned by Commissioner Liikanen, we are aware that the current budgetary process is particularly important and complex.