「fortare」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「fortare」英語 翻訳

EN

SV fortare
volume_up
{形容詞}

fortare (同様に: snabbare)
The downward spiral of violence is turning faster and faster.
Ämnena är farliga och jag delar deras önskan att gå fortare fram.
The substances are dangerous, and I share their desire to go faster.
Det ökar fortare än våra ekonomier växer.
However, waste goes on rising; it rises faster than the growth of our economies.

英語での"fortare"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJag håller med Verde om att ju fortare det här direktivet genomförs desto bättre.
I agree with Mr Verde that the sooner this directive is implemented the better.
SwedishOm vi inte ser upp kommer det att finnas klonade människor fortare än vi tror.
Unless we remain alert, there will be cloned human beings sooner than we imagine.
SwedishJag skulle vilja se att de nya spannmålstyper som är på gång godkänns fortare.
I would urge speedier approval of the new strains of grain that are in the pipeline.
SwedishMen med ett ifyllt U1-intyg kan man troligtvis handlägga din ansökan fortare.
But a completed U1 form will probably allow them to process your claim more quickly.
SwedishJag uppmanar rådet att arbeta fortare för att anta förslaget snarast möjligt.
I would urge the Council to get a move on and adopt that proposal as a matter of urgency.
SwedishNaturligtvis hoppas vi att den verkliga processen skall gå ännu fortare.
Naturally, we hope that, in reality, the process will be still more rapid.
SwedishJag tror, precis som tidigare talare, att det kommer att gå fortare.
Like previous speakers, I believe that things will progress more quickly than that.
SwedishKort sagt, våra regeringar måste göra mer och det måste gå fortare.
In short, our governments must do more, and they must do it more quickly.
SwedishFör det tredje kommer behandlingen av viseringsansökningar att gå fortare.
Thirdly, the process of applying for a visa will be speeded up.
SwedishSkulle ni kanske vilja be om avlösning så att det går litet fortare?
Would you perhaps allow someone to replace you so that we can get on a little more quickly?
SwedishDe accelererar på ett annat sätt och kör oftast fortare.
They accelerate in a different way and are usually driven at higher speeds.
SwedishUltralätta flygplan har små motorer, de kan inte flyga fortare än 35 knop och de har en begränsad vikt.
Microlights have small engines, air stall speeds as low as 35 knots and limited weight.
SwedishVi måste alltså fastställa hur långt vi får, vill och kan gå, och ju fortare desto bättre.
We will need to establish, therefore, how far we can, want, and are able to, go, and the sooner the better.
SwedishDetta kommer att leda till att små och medelstora jordbruksföretag kommer att försvinna ännu fortare.
This will hasten the demise of small and medium-sized holdings.
SwedishDen andra slutsatsen var att starta programmen fortare.
The second conclusion of the report was that programmes should not take so long to get started.
SwedishI framtiden ska det alltså gå fortare att ta fram ekonomiskt stöd.
This should mean quicker financial aid in the future.
SwedishFår dessa bli involverade på ett riktigt sätt så kommer denna utveckling också att gå väldigt mycket fortare.
If these groups are involved in the right way, eco-labelling will also develop very much more quickly.
SwedishMed frivilliga överenskommelser kan vi fortare ta i bruk enkla lösningar som ökar fotgängarnas säkerhet.
The voluntary agreement will allow us to adopt simple solutions to increase pedestrian safety more quickly.
SwedishNaturligtvis måste det gå fortare än 26 år.
Clearly, this has to happen in a timeframe shorter than 26 years.
SwedishLåt oss arbeta för att hjälp skall nå fram fortare!
Let us work to ensure that aid gets through more quickly.