「force majeure」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「force majeure」英語 翻訳

volume_up
force majeure {共性名詞}
EN

「force majeure」スウェーデン語 翻訳

SV force majeure
volume_up
{共性名詞}

force majeure
Parlamentets begrepp force majeure är en otillräcklig garanti i detta hänseende.
Parliament's definition of 'force majeure' is an inadequate safeguard in this respect.
Parlamentets begrepp force majeure är en otillräcklig garanti i detta hänseende.
Parliament's definition of 'force majeure ' is an inadequate safeguard in this respect.
Det är inte force majeure om en resa ställs in på grund av att flygplanet är halvfullt.
It is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.

"force majeure"の類義語(英語):

force majeure

英語での"force majeure"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDetta accepteras helt enkelt som ett exempel på force majeure.
All of this is simply accepted, as if it were an act of God.
SwedishJag röstade för det, eftersom varje stat, oavsett storlek, står maktlös gentemot force majeure.
I voted in favour of it because, regardless of its size, every state is powerless in the face of vis maior.
SwedishEftersom föredraganden, på grund av något force majeure, ännu inte är närvarande, förstår ni att jag ger ordet till Ford.
Since for some reason beyond his control the rapporteur is not yet here, you will understand if I call on Mr Ford to speak.
SwedishDenna assistans är obligatorisk om det är frågan om nekad ombordstigning, långa förseningar och inställda flyg, även om de beror på force majeure.
This assistance is compulsory in the case of denied boarding, long delays and cancellations, even if they are due to .
SwedishFörsutten tid skall inte medföra rättsförlust, om vederbörande styrker förekomsten av oförutsebara omständigheter eller force majeure.
No right shall be prejudiced in consequence of the expiry of a time-limit if the party concerned proves the existence of unforeseeable circumstances or of
SwedishDenna assistans är obligatorisk om det är frågan om nekad ombordstigning, långa förseningar och inställda flyg, även om de beror på force majeure.
Some constituents recently contacted me in connection with difficulties experienced in relation to a My Travel Airways holiday charter flight from Canaria to Glasgow.
SwedishFör det andra, hur tänker kommissionen fastställa en exakt definition av force majeure, som flygbolag systematiskt hänvisar till för att slippa tillämpa förordningen?
Secondly, how does the Commission intend to establish a precise definition of , an argument that is used systematically by airlines so as not to apply the regulation?
SwedishInom programmen för landsbygdsutveckling kan de även begära att en allvarlig naturkatastrof erkänns som force majeure för att kunna göra undantag från vissa villkor i miljöåtgärderna inom jordbruket.
Under the rural development programmes, they can also request that a ‘ severe natural disaster’ be recognised as, in order to derogate from certain conditions under the ‘ agri-environment’ measures.

他の言葉