「förståeligt」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「förståeligt」英語 翻訳

SV förståeligt
volume_up
{形容詞}

förståeligt
Det österrikiska initiativet är därför förståeligt, och även nödvändigt.
The Austrian initiative is therefore understandable, and it is also necessary.
Det är förståeligt att kommissionen inte kunde bortse från bristen på agerande.
It is understandable that the Commission could not ignore this failure to act.
Det är helt och hållet förståeligt, eller förnuftigt, och bör verkligen välkomnas.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.

"förståelig"の類義語(スウェーデン語):

förståelig

英語での"förståeligt"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishUtvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
SwedishPå onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.
By Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
SwedishÄn en gång alltså, det är mycket förståeligt att den hälsopolitiken förs i Sverige.
Mr Färm and Mrs Carlsson have already clarified the way in which it should be pursued.
SwedishDet är mycket förståeligt, och därför är det medgivandet också så viktigt.
This is of key importance and this is why this authorisation is so important.
SwedishFramför allt kommissionen själv reagerar då förståeligt nog mycket förbehållsamt.
Above all, the Commission itself reacts understandably with great reserve on that point.
SwedishTänk tillbaka på den tiden då det var så - och det är dessutom förståeligt.
Think back to that time when it was so - and, what is more, it makes sense.
SwedishBSE-krisen har helt förståeligt skakat konsumenternas förtroende för nötköttet.
The BSE crisis has understandably shaken consumer confidence in beef.
SwedishDet är på dessa områden som medborgaren på ett förståeligt sätt kan se en fördel med Europa.
These are areas where the citizen can see and understand the benefit of Europe.
SwedishPå så sätt blir det lätt förståeligt varför just skogen väcker så mycket känslor i diskussionen.
And so it is easy to understand why forests arouse so much passion in the debate.
SwedishVåra vänner i dessa länder ifrågasätter förståeligt nog vår uppriktighet.
Our friends in these countries understandably question our sincerity.
SwedishDet är en förändring som förståeligt nog kommer att medföra vissa justeringar.
Understandably, it is a change which will mean new arrangements.
SwedishVi vill förståeligt nog att vårt koncept för integritetsskydd ska respekteras.
We understandably want our concept of privacy to be respected.
SwedishDen preliminära rapporten var möjligen, förståeligt nog, vag och allmän.
The initial report was perhaps understandably vague and general.
SwedishAllt detta är förståeligt, och därför tror jag att den kompromiss vi har nått är den rätta.
The industry that builds the machine says, ‘ We’ ll sort it out’.
SwedishFörståeligt nog har man även hänvisat till den historiska betydelsen av det som pågår.
Understandably, reference has also been made to the historical significance of what is going on here.
SwedishDessa fortsatta trakasserier befäster bara, förståeligt nog, de kompromisslösa åsikterna i Gibraltar.
This continued harassment only entrenches, understandably, hard-line views in Gibraltar.
SwedishDetta kan bero på minnet av dioxinkrisen, vilket förståeligt nog har lämnat djupa spår i Belgien.
This may be a legacy of the dioxin crisis which has understandably left deep scars in Belgium.
SwedishFörståeligt nog gick det inte att komma överens omedelbart om en formel för att lösa Georgienfrågan.
Understandably, there was no immediate agreement about a formula to solve the Georgian issue.
SwedishBefolkningarnas oro över miljön ökar förståeligt nog allt mer.
The concern of people on environmental issues is being expressed with greater urgency - and rightly so.
SwedishStämningen är förståeligt nog upprörd här i parlamentet.
There is understandably an atmosphere of frenzy in this House.