「förehavande」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「förehavande」英語 翻訳

SV förehavande
volume_up
{中性名詞}

förehavande (同様に: verksamhet, aktivitet, flit, energi)
volume_up
activity {名詞}
Undersökningen av CIA: s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
Undersökningen av CIA:s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
förehavande (同様に: konkurrens, tävling, match, tävlan)

"förehavande"の類義語(スウェーデン語):

förehavande

英語での"förehavande"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDärför ber jag kommissionen att tänka över detta förehavande ännu en gång.
I would therefore ask the Commission to think again about this project.
SwedishDärför behöver vi snabbt få en konkretisering av hela detta förehavande.
We therefore urgently need more precise details of this entire project.
SwedishDärför ber jag kammaren vänligen att stödja detta förehavande.
That is why I would urge the House to support this initiative.
SwedishVi uppmanas att stödja den tyska regeringen i dess förehavande att slutbehandla paketet med Agenda 2000 i mars.
We are called upon to support the German Government's plan to conclude the Agenda 2000 package in March.
SwedishAvgörande för förverkligandet av detta äregiriga förehavande kommer att vara de nationella beslutsfattarnas framsynthet.
Decision makers at national level will have to be sufficiently far-sighted if this ambitious project is to succeed.
SwedishUndersökningen av CIA:s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
SwedishUndersökningen av CIA: s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
SwedishJag tror att detta förehavande redan skulle stöta på patrull på grund av praktiska problem, eller åtminstone avsevärt försvåras.
I believe this project is likely to fall foul of practical problems or that these will at least make things far more difficult.
SwedishJag välkomnar detta förehavande som en möjlighet att förenkla det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna och i synnerhet avvecklandet av gränsöverskridande rättsliga förfaranden.
I welcome this project as an opportunity to simplify judicial cooperation between Member States and, more importantly, to facilitate cross-border legal procedures.