SV driv
volume_up
{中性名詞}

driv (同様に: kampanj, attack, slag, fart)
volume_up
drive {名詞}
Utan galna ko-sjukan hade det inte varit samma drive till fördel för en reell konsumentpolitik.
Without mad cow disease there would not have been the same drive in favour of a real consumer policy.
Circle Drive, please.
Där satte du ditt finger på det, Drive By.
You really got your finger on the pulse, there, Drive By.
driv (同様に: kraft, energi, handlingskraft, ork)
volume_up
energy {名詞}
Energikrisen och miljöaspekter driver på forskningen kring ren och förnybar energi.
The energy crisis and environmental considerations are driving research forward into clean and renewable energy.
Jag respekterar den energi med vilken han driver denna fråga.
I respect his energy in pursuing that subject.
Tillräckligt stöd måste ges till utvecklingen av allmänna kommunikationer som drivs med hållbara energikällor.
Sufficient support needs to be given to the development of public transport using sustainable energy sources.

"driv"の類義語(スウェーデン語):

driv
Swedish
driva

英語での"driv"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishNi kommer att behöva all er övertalningsförmåga för att få in ett nytt driv i EU:s internationella handelspolitik.
You will need all your powers of persuasion to bring a new impetus to international trade policy in the EU.
Swedish(FR) ”Driv på i rätt riktning”.
(FR) 'press ahead in the right direction'.
SwedishDriv inte med mig.
SwedishSå, driv på EU:s konstitution om ni måste, men var på er vakt: ni ger näring åt den allmänna förbittringen, som kommer att blåsa sönder det europeiska bygget.
So, press ahead with the EU Constitution if you must, but be warned: you are fuelling public resentment, which will blow the European construction apart.
SwedishSå, driv på EU: s konstitution om ni måste, men var på er vakt: ni ger näring åt den allmänna förbittringen, som kommer att blåsa sönder det europeiska bygget.
So, press ahead with the EU Constitution if you must, but be warned: you are fuelling public resentment, which will blow the European construction apart.