「det senaste」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「det senaste」英語 翻訳

「det senaste」の文脈の例文を見てください。

"det senaste"に類似した翻訳-英語

det 副詞
English
det 所有名詞
senaste 形容詞
English
sen 形容詞

英語での"det senaste"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishJag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
I hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
SwedishDet senaste mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) bådar tyvärr inte gott.
Unfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
SwedishDet som under de senaste åren har skett i Kosovo är en djup tragedi.
Mr President, what has happened in recent years in Kosovo is a profound tragedy.
SwedishVärldsekonomin har ändrats i grunden under det senaste årtiondet.
Mr President, the world economy has changed fundamentally over the last decade.
SwedishDemokratin finns dock fortfarande kvar och det senaste valet var en stor framgång.
It is still there, however, and the recent elections have been a great success.
SwedishMänniskorättssituationen i Kina har under det senaste året försämrats avsevärt.
The human rights situation in China has greatly deteriorated in the past year.
SwedishEn viss trötthet har blivit märkbar inom det här området under det senaste året.
A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
SwedishDetta var mycket tydligt under det senaste, mycket lyckade, toppmötet i Irland.
It was very clear during the most recent, very successful, summit in Ireland.
SwedishJag tycker att vi har sett en ny fas i hur EU fungerar under det senaste året.
I think the past year has seen a new phase in the way the European Union operates.
SwedishJag har därför försökt att förmedla detta budskap, särskilt under det senaste året.
I have therefore tried, particularly in the last year, to deliver this message.
SwedishValdeltagandet i det senaste valet till Europaparlamentet var det lägsta någonsin.
Turnout in the last elections to the European Parliament was the lowest ever.
SwedishJag bara nämner några av de områden som ni berörde vid det senaste toppmötet.
I am just mentioning some of the areas you touched upon at the most recent Summit.
SwedishVi har också blivit mer medvetna om det efter de senaste händelserna i Fukushima.
We have also become more aware of this following recent events in Fukushima.
SwedishVi har diskuterat det under de senaste tio åren, utan att ha uppnått målet.
We have talked about it for the last ten years without achieving the objective.
SwedishDen här pessimismen präglar också slutsatserna från det senaste rådsmötet.
This pessimism is also evident in the conclusions from the last Council meeting.
SwedishDet senaste numret av Harvard Business Review kom fram till samma slutsats.
The latest issue of the Harvard Business Review came up with the same conclusion.
SwedishEstoniatragedin var bara en av många färjekatastrofer under det senaste decenniet.
The Estonia tragedy was only one of many ferry disasters in the past decade.
SwedishHar vi inte redan någonstans hört något åt det hållet under den senaste tiden?
Have we not heard those words somewhere before, and not too long ago either?
SwedishFör några veckor sedan deltog jag i det senaste regionala AVS-toppmötet i Guyana.
A few weeks ago, I attended the most recent regional ACP summit in Guyana.
SwedishSom ni vet har många förbättringar gjorts på det området under det senaste året.
As you know, many improvements have been made to this over the last year.

他の言葉

Swedish
  • det senaste

日本語-英語辞書には、もっともっと解釈を探すことができます。