「byteshandel」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「byteshandel」英語 翻訳

volume_up
byteshandel {共性名詞}

SV byteshandel
volume_up
{共性名詞}

1. 通常

byteshandel
volume_up
barter {名詞}
Offren prissätts, säljs eller är föremål för byteshandel och berövas sin värdighet.
Victims are priced, sold or bartered, and stripped of their dignity.
byteshandel (同様に: kohandel)
volume_up
tradeoff {名詞}

2. ビジネス

byteshandel
volume_up
barter {名詞}
Offren prissätts, säljs eller är föremål för byteshandel och berövas sin värdighet.
Victims are priced, sold or bartered, and stripped of their dignity.

3. 財政学

byteshandel (同様に: byte, utbyte, konvertering, omsättning)
volume_up
swap {名詞}
Ni har kanske märkt att det här med byteshandel ökar på nätet.
Now you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Det finns ju alltid flera nivåer av tekniska finesser bakom tjänster som Swaptree men det är inte mitt intresse, inte heller byteshandel i sig.
Now there are layers of technical wonder behind sites such as Swaptree, but that's not my interest, and nor is swap trading, per se.

英語での"byteshandel"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishUtan sovjetiskt bistånd och kinesisk byteshandel har ekonomin hamnat i stora svårigheter.
Without Soviet aid and Chinese countertrade the economy is in severe difficulty.
SwedishOffren prissätts, säljs eller är föremål för byteshandel och berövas sin värdighet.
Victims are priced, sold or bartered, and stripped of their dignity.
SwedishMed andra ord skulle euron kunna stanna inom sin historiska värdeskala för byteshandel och gladeligen nu kunna falla med ytterligare 23 procent eller gå upp med 188 procent.
In other words, the euro could stay within its historic trading range and happily now either fall by a further 23% or rise by 188%.
SwedishMed andra ord skulle euron kunna stanna inom sin historiska värdeskala för byteshandel och gladeligen nu kunna falla med ytterligare 23 procent eller gå upp med 188 procent.
In other words, the euro could stay within its historic trading range and happily now either fall by a further 23 % or rise by 188 %.
SwedishHandel och byteshandel med hotade eller utsatta djurarter är underkastade konventionen om internationell handel med utrotningshotade vilda djur och växter.
The trade in or exchange of endangered or vulnerable species is governed by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
SwedishKonstlad polemik slutligen för att den främsta och verkliga sysselsättningspolitiken på europeisk nivå var den gemensamma handelspolitiken som Europa har begravt och kastat sig ut i fri byteshandel.
And it is also artificial polemic because the first and real employment policy at European level was the common trade policy, which Europe buried when it launched itself into all-out free trading.

他の言葉