「bostadsbrist」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「bostadsbrist」英語 翻訳

volume_up
bostadsbrist {共性名詞}

SV bostadsbrist
volume_up
{共性名詞}

bostadsbrist
Dessutom har tusentals demonstranter, mycket ofta ungdomar, ropat ut sina sociala krav i en region som är hårt drabbad av arbetslöshet, fattigdom och bostadsbrist.
In addition, thousands of demonstrators, often very young, turned out to demand important social measures in this region, which has been hard hit by unemployment, poverty and even a housing shortage.

英語での"bostadsbrist"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDetta beror i hög grad på såväl skattepolitik som på språksvårigheter och bostadsbrist.
This situation has as much to do with income policies as with language problems and the shortage of affordable housing for these people.
SwedishFörra året hade man fler än 2 000 kvinnor och fler än 3 000 barn inneboende och organisationen var tvungen att säga nej till många fler p.g.a. bostadsbrist.
Last year it housed over 2,000 women and over 3,000 children in refuges and they had to turn many others away because of the lack of accommodation.
SwedishDe problem som påverkar dem, exempelvis fattigdom och social utestängning, arbetslöshet, bostadsbrist, kriminalitet och narkotikakonsumtion, är enorma och kräver stor uppmärksamhet.
However, the problems that affect them, including poverty and social exclusion, unemployment, housing shortages, crime and drug consumption, are huge and require careful attention.