「bosnierna」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「bosnierna」英語 翻訳

SV bosnierna
volume_up
{複数形}

bosnierna
Samtidigt karakteriseras bosnierna av stor vänlighet och gästfrihet.
Bosnians, meanwhile, are characterised by great friendliness and hospitality.
Det infördes ett embargo mot bosnierna och mot serbierna.
An embargo was imposed on the Bosnians and on the Serbs.
De muslimska bosnierna är utan tvekan européer, medan de kristna etioperna lika säkert inte är det.
The Muslim Bosnians are unquestionably Europeans, whereas the Christian Ethiopians clearly are not.

英語での"bosnierna"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishNär jag lämnar kommissionen önskar jag bosnierna all tänkbar framgång, och jag ser fram emot att få höra om deras framsteg under de kommande månaderna.
As I leave the Commission, I wish them every success and I look forward to hearing of their progress in the months to come.
SwedishDet finns bevis för att fångar från Incirlik-basen i Turkiet transporterades till Guantánamo med flera av dessa flygplan, däribland ”de sex bosnierna”.
There is evidence that several of these flights were carrying prisoners from the Incirlik base in Turkey to Guantanamo, including the 'Bosnian Six'.
SwedishHur skulle ni besvara anklagelsen om att EU har en agenda för västra Balkan som gynnar serberna i Belgrad och Bagna Luca - och gör bosnierna till förlorare?
How would you answer the charge that the EU is running an agenda in the Western Balkans which is to the benefit of the Serbs in Belgrade and Bagna Luca - with the Bosniacs the losers?
SwedishNaturligtvis är det sant att vissa stater som Österrike till exempel har tagit emot bosnierna och även andra flyktingar på ett frikostigt sätt.
Mr President, Mrs Flemming, of course it is true that some countries, like Austria for instance, have taken in refugees, not only from Bosnia, but also elsewhere, and have done so quite generously.