「blåsa」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「blåsa」英語 翻訳

volume_up
blåsa {共性名詞}

SV blåsa
volume_up
{共性名詞}

1. 通常

blåsa (同様に: bubbla, pärla, sträng, droppe)
volume_up
bead {名詞}
blåsa (同様に: bubbla, blemma, utbuckning)
volume_up
blister {名詞}
I en stor majoritet av fallen uppkom reaktioner i form av eksem och blåsor som kunde sprida sig utanför det område där gelet applicerats.
In a vast majority of these cases, the gel provoked skin reactions in the form of eczema and blisters that extended beyond the immediate area of application.

2. 薬学

blåsa (同様に: cysta, urinblåsa)
volume_up
cyst {名詞}
blåsa
volume_up
bulla {名詞}

3. 解剖学

blåsa
blåsa (同様に: follikel, säck)
volume_up
follicle {名詞}

4. ファッション関係, 日常的な

blåsa (同様に: balklänning, baldräkt, långklänning)

"blåsa"の類義語(スウェーデン語):

blåsa
Swedish

英語での"blåsa"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishInte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
SwedishHär har vi ett enastående tillfälle att blåsa nytt liv i Barcelona-processen.
This represents a unique opportunity to breathe new life into the Barcelona process.
SwedishPå senare tid har vi sagt mycket om behovet av att blåsa nytt liv i den inre marknaden.
Recently, we have been saying a lot about the need to revive the internal market.
SwedishJag hoppas att denna enighet, denna vind kommer att blåsa även under morgondagens plenum.
I hope that this spirit of consensus will be present too in tomorrow' s sitting.
SwedishTyvärr kan man inte blåsa ?faran över? när det gäller följderna av Tjernobyl.
One cannot, unfortunately, sound the all-clear as regards the consequences of Chernobyl.
SwedishTyvärr kan man inte blåsa? faran över? när det gäller följderna av Tjernobyl.
One cannot, unfortunately, sound the all-clear as regards the consequences of Chernobyl.
SwedishNya ledamöter kommer snart att blåsa nytt liv i parlamentets arbete.
Ladies and gentlemen, new Members will soon revitalise the work of Parliament.
SwedishVi måste blåsa liv i de grundvalar som Europeiska unionen vilar på.
We must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
SwedishJag håller med er och önskar er lycka till i ert försök att blåsa nytt liv i Lissabonmålen.
I agree with you and wish you well in your attempt to revitalise the Lisbon Agenda.
SwedishAtt ersätta den nedgångna flottan är dessutom ett sätt att blåsa liv i varvsindustrin.
Moreover, replacing the outdated ships is a means of giving a fresh boost to shipbuilding.
SwedishNu har vi en möjlighet att blåsa nytt liv i debatten om EU:s framtid.
We now have the opportunity to re-open the debate on the future of Europe.
SwedishVi måste blåsa liv i rollerna så att gnistan börjar överföras igen.
We need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
SwedishDärför måste vi blåsa nytt liv i deras intresse för den politiska processen.
Therefore, we must revive their interest in the political process.
SwedishFinland vill blåsa nytt liv i den debatten både hemma och i EU.
Finland wants to revitalise this debate both at home and in the European Union.
SwedishVi måste vara generösa, och som ni sade behöver vi blåsa nytt liv i avtalet med Mercosur.
We need to be generous and, as you said, we need to re-launch the agreement with Mercosur.
SwedishDärför anser jag att vi måste blåsa nytt liv i Lissabonstrategin.
I therefore think that we need to breathe new life into the Lisbon Strategy.
SwedishFör det fjärde måste vi blåsa nytt liv i stabilitets- och tillväxtpakten.
Without an internal market in services, then, the new Lisbon strategy will remain unrealised.
SwedishKommissionen stöder kraftfullt åtagandet att blåsa nytt liv i vår Medelhavspolitik.
The Commission strongly supports the commitment to give fresh impetus to our Mediterranean policy.
SwedishAllt detta kommer att vara till hjälp för att blåsa liv i Lissabonstrategin.
All of this will help to breathe life into the Lisbon dream.
SwedishLåt oss göra den till kulturhuvudstad, låt oss blåsa liv i en stad som barbarerna har berövat livet.
Ammohostos has been a dead city for 30 years and is the only dead city in the world.