「avsiktlig」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「avsiktlig」英語 翻訳

SV avsiktlig
volume_up
{形容詞}

1. 通常

avsiktlig (同様に: lugn, sävlig, försiktig, överlagd)
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Deliberate release of GMOs into the environment
Synliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Deliberate release into the environment of GMOs
avsiktlig (同様に: medveten, planerad)
Vi måste dock skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig förorening.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
Ladies and gentlemen, this is intentional disinformation.
Det senare skulle innebära att förskingringen av penningmedel skulle ha varit avsiktlig.
The latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.
Avsiktligt och medvetet felagerande av företag och enskilda i miljöärenden äventyrar, som vi vet, inte bara vår natur, utan det sätter också människors liv på spel.
As we know, conscious and intentional misconduct by companies and individuals in environmental matters not only puts our countryside at risk but also endangers people's lives.
avsiktlig (同様に: avsedd, planerad, tilltänkt, blivande)
För det första: skyldigheten att anmäla export av genetiskt modifierade organismer som är avsedda för avsiktlig utsättning i miljön.
Firstly, the obligation to give notice of exports of genetically modified organisms intended for deliberate release into the environment.
I stället råder en avsiktlig tvetydighet som gör det enklare för Marocko att utnyttja Västsaharas vatten och undvika att ta itu med dess illegala anspråk på territoriet.
Instead, intended ambiguity prevails so as to facilitate Morocco's abuse of Western Saharan waters and to avoid facing up to its illegal claim to the territory.
avsiktlig (同様に: betydelsefull, målmedveten, meningsfull)
En ansenlig del av den bulgariska befolkningen fördes bort till slaveri, utrotades eller tvingades konvertera till islam, och detta är i grund och botten en avsiktlig etnisk rensning.
A considerable part of the Bulgarian population was taken away into slavery, exterminated or forcibly converted to Islam, which is basically a purposeful ethnic cleansing.
avsiktlig (同様に: partisk, vinklad, tendentiös)

2. ビジネス

avsiktlig
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (fortsättning)
Deliberate release of GMOs into the environment
Synliga arresteringar har genomförts med avsiktlig hårdhänthet.
Show arrests have been carried out with deliberate heavy-handedness.
Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
Deliberate release into the environment of GMOs
avsiktlig
Vi måste dock skilja mellan avsiktlig och oavsiktlig förorening.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
Ladies and gentlemen, this is intentional disinformation.
Det senare skulle innebära att förskingringen av penningmedel skulle ha varit avsiktlig.
The latter would imply that the misappropriation of funds was intentional.

"avsiktlig"の類義語(スウェーデン語):

avsiktlig

英語での"avsiktlig"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishDen rätten kan inte upphävas utan att det är fråga om en avsiktlig kränkning av fördraget och dess artikel 109j.
It is not possible to disregard this without deliberately violating article 109j of the Treaty.
SwedishJag föreslår därför att tolkningen av avsiktlig försummelse breddas så att det även innefattar yrkesetik.
It is therefore suggested that the interpretation of wilful misconduct be broadened to take into account the concept of professional conduct.
SwedishHjärnan är avsiktlig -- föresten, det finns en samling nerver som förenar de två hjärnhalvorna kallad hjärnbalken.
The brain is intentionally -- by the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum.
SwedishAnledningen är inte avsiktlig.
SwedishMer övervakning borde införas för att förhindra oljespill som det från Erika i Biscayabukten och även avsiktlig dumpning av spillolja.
Recognition should also be given to the pressures which the delicate marine aqua system faces from urbanisation of coastal areas.
SwedishDet var en avsiktlig tupplur.
SwedishDen härrör inte från en avsiktlig process. Den förnekar den speciella politiska situationen i ert land vid det senaste valet.
We are not trying to impugn anyone' s motives, nor are we unaware of the particular political situation your country found itself in at the last elections.
SwedishFör det andra har man enligt vad jag erfar alltid velat avvakta tills direktiv 90/220 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har antagits.
On the other hand, according to my information, the plan was to wait until the release directive, i.e. Directive 90/220, had been adopted.
SwedishJag tycker det vore bra med en bredare definition av avsiktlig försummelse så att det går att hålla någon ansvarig för de överträdelser som begås.
In my view, it is good that we have a broader concept of wilful misconduct which will make it possible to hold someone liable for breaches that have been committed.
SwedishFör det andra har man enligt vad jag erfar alltid velat avvakta tills direktiv 90 / 220 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön har antagits.
On the other hand, according to my information, the plan was to wait until the release directive, i. e. Directive 90/ 220, had been adopted.
SwedishOmröstningen om andrabehandlingen av ändringsförslagen till förslaget till direktiv om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön är en besvikelse, såsom den genomförts.
Admittedly, we have known since first reading that the principle of banning GMOs, or at least having a moratorium to allow for more in-depth studies, was rejected.