「anställd」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「anställd」英語 翻訳

volume_up
anställd {共性名詞}

SV anställd
volume_up
{共性名詞}

anställd
Så är fallet trots att det endast finns en anställd som arbetar med SOLVIT i Litauen.
This is despite the fact that there is only one member of staff working at SOLVIT in Lithuania.
Det andra problemet är att informationsbyrån just nu bara har tre fast anställda och en tillfälligt anställd.
The second problem is as follows: at this time, the information office has only three permanent members of staff and one temporary member of staff.
Att rekrytera en anställd i Lissabon kostar sålunda i genomsnitt 2 780 euro, medan det kostar över 6 610 euro i Wien.
The average cost of recruiting a member of staff at the Lisbon monitoring centre is EUR 2 780 compared with EUR 6 610 for the Vienna monitoring centre.
anställd (同様に: anställd ‏)
Dessa scheman ger en koncis bild av den tid som varje anställd ägnar åt ett visst projekt och stöder en metod som är inriktad på att uppnå resultat.
These charts outline the amount of time spent by each staff member on a project and encourage an approach geared towards achieving results.

"anställd"の類義語(スウェーデン語):

anställd

英語での"anställd"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishFör dig som är gränsarbetare, pensionär eller statligt anställd och dina anhöriga.
Useful for cross-border workers, pensioners and civil servants and their dependants.
SwedishHan var anställd som kyrkoherde för en grupp i Stoke-on-Trent under ett antal år.
He was employed as a team rector in Stoke-on-Trent for a number of years.
SwedishJag vill tillägga att av arbetskraften är en av elva anställd i jordbrukssektorn.
Farming is one of the oldest, most basic and most essential activities.
SwedishJag skulle också få mer pension om jag hade varit anställd inom den offentliga sektorn.
My pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector.
SwedishFödd: 1964.Utbildning: Beteendevetare, Lunds universitet.Anställd: 2005.
Born: 1964.Education: Behavioral Science Degree, University of Lund.Employed: 2005.
SwedishRosita är italienska men bor och arbetar i Frankrike som statligt anställd.
Rosita is from Italy, but lives and works in France as a civil servant.
SwedishMen den bör bestämmas individuellt av varje anställd, som kommissionen föreslår.
Leaving this kind of decision to the individual is consistent with the principle of subsidiarity.
SwedishSpanjorskan Pilar Juárez, anställd vid Europeiska kommissionen, omkom i jordbävningen på Haiti.
The Spanish European Commission official Pilar Juárez died in the Haiti earthquake.
SwedishEn förares trötthet beror nämligen inte på om föraren är egenföretagare eller anställd.
A driver's degree of tiredness does not depend on whether he is self-employed or on a salary.
SwedishFör dig som är gränsarbetare eller statligt anställd och dina anhöriga.
Useful for cross-border workers, civil servants and their dependants.
SwedishVi vet att det bara är var tredje anställd som får tillgång till utbildning.
We know that only one in three employees has access to training.
SwedishEn förares trötthet beror nämligen inte på om föraren är egenföretagare eller anställd.
A driver' s degree of tiredness does not depend on whether he is self-employed or on a salary.
SwedishHan jobbar deltid på en restaurang och är anställd enligt brittisk lag.
He works part-time at a restaurant on a contract under English law.
SwedishHans ansökan godkändes och det gläder mig att säga att han blev anställd i vederbörlig ordning.
He was successful in that application and I am pleased to say that he was duly appointed.
SwedishJag vill tillägga att av arbetskraften är en av elva anställd i jordbrukssektorn.
I would add that one in eleven people in the workforce in Ireland is employed in the agricultural sector.
SwedishEn av studenterna i projektkursen, Andreas Engström är idag anställd på deltid i företaget.
The company now employs one of the students in the project course, Andreas Engström, part-time.
SwedishDu är statligt anställd i ett land men bor i ett annat och pendlar till jobbet varje dag.
You are a civil servant of one country but live in another country and commute daily to your work.
SwedishBegränsningarna gäller bara om du är anställd och får endast gälla fram till den 31 december 2013.
These restrictions concern employed work only – and can only apply until 31 December 2013.
SwedishFör dig som anställd vid LiU hänvisar vi till Löneavdelningen på insidan.
LiU employees are directed to the "inside" page "Payroll".
SwedishDet kan finnas vissa villkor beroende på om du är anställd eller arbetar som egenföretagare.
Any conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.