「acklimatisera」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「acklimatisera」英語 翻訳

SV acklimatisera
volume_up
[acklimatiserade|har acklimatiserat] {動詞}

1. 通常

acklimatisera
Så bör ni använda de resurser som är avsatta för att ”importera” eller acklimatisera de människor i Europa som lockats hit av de illusioner ni beskriver.
This is how you should use the resources that you have dedicated to 'importing' or acclimatising to Europe the people who are attracted by the mirages that you maintain.
Det är också nödvändigt att stödja initiativ som gör det möjligt för romerna att få lagliga arbeten och lättare acklimatisera sig i det land där de för närvarande bor.
It is also necessary to support initiatives which will allow Roma to undertake legal employment and more easily acclimatise in the country in which they are currently living.
acklimatisera (同様に: acklimatisera sig, uppta, låna in, plantera in)
volume_up
to naturalise {動} [イギ]
acklimatisera (同様に: lagra, torka, mogna, vänja)

2. "vänja sig, göra sig hemmastadd"

"acklimatisera"の類義語(スウェーデン語):

acklimatisera

英語での"acklimatisera"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishSå bör ni använda de resurser som är avsatta för att ”importera” eller acklimatisera de människor i Europa som lockats hit av de illusioner ni beskriver.
This is how you should use the resources that you have dedicated to 'importing' or acclimatising to Europe the people who are attracted by the mirages that you maintain.