「2:a」のスウェーデン語-英語辞書

SV

「2:a」英語 翻訳

EN
EN

「A」スウェーデン語 翻訳

volume_up
A {名詞}
volume_up
A {形}
volume_up
A {名詞} [省略語]

SV 2:a
volume_up
{数字}

2:a
volume_up
2nd {数}
I cellerna för 1:a kvartalet och 2:a kvartalet står en summaformel för de tre cellerna till vänster om dem.
In the cells for the 1st quarter and 2nd quarter in each case a sum formula of the three cells appears alongside.

"2:a"に類似した翻訳-英語

A 名詞
English
à 前置詞
English
å 名詞
English
å 前置詞
English
å! 動詞
English

英語での"2:a"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

SwedishKommissionen har reserverat åtta tjänster på A1-nivå och 29 tjänster på A2-nivå.
The Commission has reserved eight posts at A1 level and 29 posts at A2 level.
SwedishDen tidsgräns som föreslås i ändringsförslag 16 om artikel 3.2 a är orimlig.
The time limit proposed in Amendment No 16 on Article 3(2)(a) is unreasonable.
SwedishMarkera de två första raderna genom att t.ex. klicka i cell A1 och dra till A2.
Select the first two rows and, for example, click cell A1 and drag to A2.
SwedishBland annat har SEM 2000 tagit 23 tjänster i anspråk, varav 8 på A2-nivå.
SEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
SwedishNär innehållet i Tabell2.A1 ändras, ändras även innehållet i Tabell1.A1.
If the contents of Sheet2.A1 change, then the contents of Sheet1.A1 also change.
SwedishUnder samma period har det skett 19 utnämningar som innebar befordran till kategori A2.
In the same period 19 appointments involving promotion to grade A2 have been made.
SwedishPå EU-nivå har antirökkampanjen ”Help 2.0 – For a life without tobacco” inletts.
At European level, the campaign ‘Help 2.0 — For a life without tobacco’ has been launched.
SwedishEn sådan mekanism finns redan föreskriven i artikel 103a .2 i fördraget.
A mechanism of this kind is already allowed for under Article 103a(2) of the Treaty.
Swedish1992 innehade kvinnor omkring 2 procent av A2-tjänsterna, det vill säga direktörsbefattningar.
Women occupied approximately 2 % of A2, that is to say director, posts in 1992.
Swedish1992 innehade kvinnor omkring 2 procent av A2-tjänsterna, det vill säga direktörsbefattningar.
Women occupied approximately 2% of A2, that is to say director, posts in 1992.
SwedishRaderna eller kolumnerna sorteras enligt 1, 2, 3 osv eller a, b, c osv.
Sorts the rows or columns in ascending order, (e.g., 1, 2, 3 or a, b, c).
SwedishFråga nr 1 är otillåtlig (bilaga II, del A, punkt 2 i arbetsordningen).
Question No 1 is inadmissible (Annex II, Part A, paragraph 2 of the Rules of Procedure).
SwedishFråga nr 31 är otillåtlig (bilaga II, del A, punkt 2 i arbetsordningen).
Question No 31 is inadmissible (Annex II, Part A, paragraph 2 of the Rules of Procedure).
SwedishFig. 2. (a) Mekaniskt exfolierad grafen flaga visualiserad med AFM [2].
Fig. 2. (a) mechanical exfoliation graphene flake visualized by atomic force microscopy [2].
SwedishI cell A2 ser du en liten kvadrat i det högra undre hörnet av cellen.
In the lower right-hand corner of cell A2 you will see a small square.
SwedishFråga nummer två: definitionen av de system som omfattas av artikel 103a.2.
The second question relates to the definition of instruments covered by Article 103 A, paragraph 2.
SwedishFråga nummer tre: förordningen om tillämpning av artikel 103a.2.
The third question concerns the regulation of application of Article 103 A, paragraph 2.
SwedishHur var det när bilindustrin tog fram bilarna Smart, Lupo och A2 och ingen köpte dem?
What about when the automotive industry developed the Smart car, the Lupo, the A2, and no one bought them?
SwedishKommissionen är väl medveten om behovet av att öka andelen kvinnor i lönegraderna A1 och A2.
The Commission is very conscious of the need to increase the proportion of women in A1 and A2 grades.
SwedishSom resultat visas summan av skolvägarna för alla barn ur 2:a klass, nämligen 1950.
As a result, you will see the sum of the distances to school of all the children who are in second grade, i.e.

他の言葉